Naj Student - više od studiranja

Saveti

Savet dana › Kako napisati motivaciono pismo

Motivaciono pismo je dokument u kome trebate staviti što više ličnih stvari o vama. Njegov cilj je da stvori sliku o vama, i ubedi selekcionu komisiju da izabere upravo vas. Dokument treba da bude veoma… » više o ovom savetu

Odabir metoda učenja (objavljeno: 09.02.2017.)

 
Definisanje načina dostizanja znanja, koji je preferiran u odnosu na ostale raspoložive, ima osnovnu svrhu razumevanja nastavnog sadržaja, odnosno, svesnog pamćenja materije gradiva i prisećanja u željenom trenutku, kada je to najpotrebnije.   ​  … » više o ovom savetu

Dišite pravilno, nahranite mozak (objavljeno: 03.02.2017.)

 
Naizmenično disanje, to jest prvo samo kroz levu, pa samo kroz desnu nozdrvu, dovodi u ravnotežu aktivnosti leve i desne hemisfere mozga.     Snimajući prokrvljenost mozga prilikom procesa disanja, naučnici su utvrdili da je… » više o ovom savetu
 
Korišćenje stranog jezika, a naročito više njih, uvek će imati svoju opštu vrednost. Posedovanje konkretnog znanja označiće dostupnost širem rangu informacija, istaknut osećaj samopouzdanja, sposobnost brzog donošenja odluka, kao i otklanjanje kulturoloških prepreka.   ​… » više o ovom savetu
 
O samodisciplini može se govoriti kao o kreiranju novih navika mišljenja, akcija, pozitivnih napora. Takođe, može biti razmotrena i sa stanovišta samopotvrđivanja, odnosno postizanja  željenih ciljeva. Pogled na izgradnju disciplinovanog ponašanja prvenstveno sa sobom nosi… » više o ovom savetu

desktop