Specijalističke studije

Broj pronađenih programa: 50 Pretraga

Napredna pretraga

Rezultati pretrage

Odabrani filteri:

Poništi sve filtere
Specijalističke strukovne studije - Inženjerski menadžment
Specijalističke strukovne studije (studije drugog stepena) – traju jednu i vrede najmanje 60 ESPB bodova. Završetkom specijalističkih studija stiče se zvanje specijalista…
Cena: na upit
Zemlja: Srbija
Jezik: Srpski
Početak: na upit
Trajanje: 2 semestra
Specijalističke akademske studije prava
Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union organizuju se i sprovode specijalističke studije po čijemzavršetku se stiče zvanje diplomirani pravnik - specijalista. Pravo da upišu…
Cena: na upit
Zemlja: Srbija
Jezik: Srpski
Početak: na upit
Trajanje: 2 semestra
Marketing menadžment - specijalističke akademske studije
Cilj studijskog programa Marketing menadžment, na specijalističkim akademskim studijama Fakulteta za uslužni biznis, je da studenti steknu marketing menadžment znanje i veštine,…
Cena: na upit
Zemlja: Srbija
Jezik: Srpski
Početak: na upit
Trajanje: 2 semestra
Specijalističke studije: Menadžer
Studijski program na specijalističkim studijama traje jednu godinu, odnosno dva semestra i čine ga obavezni i izborni jednosemestralni predmeti, i obavezni specijalistički rad.
Cena: na upit
Zemlja: Srbija
Jezik: Srpski
Početak: na upit
Trajanje: 2 semestra
Specijalističke akademske studije - Inženjerstvo zaštite životne sredine
Specijalističke akademske studije na studijskom programu Inženjerstvo zaštite životne sredine traju tri semestra, a akademski naziv koji se stiče je specijalista inženjer…
Cena: na upit
Zemlja: Srbija
Jezik: Srpski
Početak: na upit
Trajanje: 3 semestra
Specijalističke akademske studije – Energetska efektivnost u zgradarstvu
Studijski program specijalističkih akademskih studija "Energetska efikasnost u zgradarstvu" je prvi studijski program, koji je iz ove aktuelne oblasti, pokrenut u Srbiji.
Cena: na upit
Zemlja: Srbija
Jezik: Srpski
Početak: na upit
Trajanje: 3 semestra
Strukovni menadžer-specijalista
Visoka strukovna škola za preduzetništvo raspisuje dana 21.11.2012. godine Konkurs za upis na specijalističke studije za sticanje zvanja Strukovnog menadžera-specijaliste…
Cena: 1.500 €
Zemlja: Srbija
Jezik: Srpski
Početak: na upit
Trajanje: 2 semestra
Specijalistički kurs
Kurs ASFE predstavlja postdiplomski specijalistički kurs o programima Evropske unije za ekonomski i socijalni razvoj.
Cena: na upit
Zemlja: Srbija
Jezik: Srpski
Početak: na upit
Trajanje: 2 semestra
Zaposlenost i socijalna pitanja
Moderna ekonomija zasniva se više na znanju nego na baratanju sirovinama i fizičkom radu. Da bi se suočila sa konkurencijom zemalja u razvoju, Evropa mora da stvori radna…
Cena: na upit
Zemlja: Srbija
Jezik: Srpski
Početak: na upit
Trajanje: na upit
Korporativna bezbednost
Završetkom specijalističkih strukovnih studija, student stiče stručni naziv: strukovni menadžer – specijalista, sa stečenim kompetentnostima...
Cena: 1.500 €
Zemlja: Srbija
Jezik: Srpski
Početak: na upit
Trajanje: 2 semestra
Energija u EU: Nove norme i načini finansiranja
Energetski sektor u EU je obiman i konstantno napreduje. Kako bi bili informisani i stalno ažurirani po pitanju novih normi i kako bi uspešno pristupili fondovima na raspolaganju,…
Cena: na upit
Zemlja: Srbija
Jezik: Srpski
Početak: na upit
Trajanje: na upit
Master in International Cooperation and Development
The Master's Course in International Cooperation and Development offers a privileged framework for designing tentative solutions to the above mentioned problems through the collective…
Cena: 6.300 €
Zemlja: Italija
Jezik: Engleski
Početak: januar
Trajanje: 2 semestra
Informacione i komunikacione tehnologije (TIC)
TIC predstavljaju osnovu za društvo zasnovano na znanju i imaju veliki značaj u aktivnostima istraživanja i razvoja. Zahvaljujući svom polivalentnom karakteru, same TIC se…
Cena: na upit
Zemlja: Srbija
Jezik: Srpski
Početak: na upit
Trajanje: na upit
Master in International Relations
Reč je o jednom od najboljih Master programa u Evropi iz oblasti međunarodnih odnosa. Predavači su profesori sa američkih i evropskih univerziteta, među kojima je i Majk Koks,…
Cena: 10.000 €
Zemlja: Italija
Jezik: Engleski
Početak: januar
Trajanje: 2 semestra
Teritorijalno upravljanje
Cilj kursa je da prikaže predstavnicima državnih institucija modele upravljanja, unutar zemalja članica, predložene od strane evropskih institucija, uz pomoć dokumenata i metodologija…
Cena: na upit
Zemlja: Srbija
Jezik: Srpski
Početak: na upit
Trajanje: na upit