Naj Student - više od studiranja

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici

Kontaktiraj Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici

Adresa: Banijska 67, Subotica
Tel: 024/547-870, 024/547-860
Poseti sajt: www.vsovsu.rs

Kontakt formular

Lokacija Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici