Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Biologija

Šta je fotosinteza? Koliko nogu ima pauk? Šta je DNK? Kako nastaju amino-kiseline? Verovatno ste nekada znali odgovore na ova i slična pitanja u svako doba dana i noći. Tada vam je sve ovo bilo novo i zanimljivo. No da li biste se i danas snašili i dali tačne odogovore? Otkrijte i podsetite se starog gradiva!
1. Koja od navedenih jedinica nije iz SI:
2. Sinekologija proučava:
3. Natalitet populacije predstavlja:
4. Za gašenje vatre na električnim uređajima koristi se:
5. Susedne biljne ćelije su međusobno povezane pomoću:
6. Litički ciklus i lizogeni ciklus su tipovi životnog ciklusa kod:
7. Zaokružite tačnu tvrdnju:
8. Komunalna buka potiče najvećim delom od:
9. Ukrštanjem graška sa žutim zrnom (AA) i graška sa zelenim zrnom (aa) u F1 generaciji se dobija:
10. Osnovni respiratorni organi (unutrašnje škrge i pluća) su tvorevine:
11. Redukcija broja hromozoma se odvija u:
12. Severne četinarske šume su:
13. Zakon „sve ili ništa“ za srce znači:
14. Jedan od osnovnih elemenata Darvinove teorije evolucije je:
15. U limfi se nalaze: