Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Biologija

Šta je fotosinteza? Koliko nogu ima pauk? Šta je DNK? Kako nastaju amino-kiseline? Verovatno ste nekada znali odgovore na ova i slična pitanja u svako doba dana i noći. Tada vam je sve ovo bilo novo i zanimljivo. No da li biste se i danas snašili i dali tačne odogovore? Otkrijte i podsetite se starog gradiva!
1. Sistem praćenja, kontrole i uzbunjivanja radi sprečavanja zagađivanja životne sredine naziva se:
2. Grupi homeotermnih životinja pripadaju:
3. Bočni delovi, labirinti, sitaste kosti, nalaze se:
4. Na prednjoj strani korena noge, između prednje ivice karlične kosti i preponske veze, nalazi se:
5. Zaokružite tačnu rečenicu:
6. Nervne ćelije centralnog nervnog sistema dele se na:
7. Litoralna zona jezerskog dna je:
8. Koja se endokrina žlezda nalazi na krovu međumozga?
9. Na kraju I mejotičke deobe nastaju:
10. Svetlost dospela u oko na mrežnjači normalno prolazi i dospeva redosledom:
11. Sve ćelije jednog organizma u svom genomu sadrže:
12. U ekosistemu se odvija:
13. Deo međumozga sa značajnom ulogom u održavanju stalnosti unutrašnje sredine, regulaciji ponašanja i oslobađanja hormona je:
14. Međunarodni sporazum ciji je osnovni cilj redukcija emisije gasova koji uzrokuju efekat staklene bašte i klimatske promene je:
15. Koji od sledećih sindroma nastaje kao posledica aneuploidije autozoma?