Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Geografija

Kako su nastale Dinarske planine? Koji je glavni grad Burme? Kako Golfska struja utiče na klimu? Verovatno ovo nisu pitanja na koja ćete naići u uobičajenoj komunikaciji, međutim, da li biste znali odgovor na ova i slična pitanja? Uradite test i proverite svoje znanje!
1. Reka Drina pripada:
2. Koliko osnovnih rasa ljudi postoji?
3. Koje je najdublje jezero na svetu:
4. Odnos kopna i mora na Zemlji je:
5. Karpatskom delu istočne Srbije pripada Sokobanjski i Svrljiški kraj?
6. Srbija je, po površini, manja od sledećih susednih država:
7. Prema predmetu proučavanja, geografija je:
8. Prema regionalnoj pripadnosti Srbija, je:
9. Braničevo je predeo koji obuhvata:
10. Najveća nalazišta nafte i gasa u Srbiji su u:
11. U kojoj zemlji se proizvede najviše pirinča?
12. Dunav kroz Srbiju protiče u dužini od:
13. Planine Balkanskog dela istočne Srbije su Suva i Stara planina?
14. Druga Jugoslavija (DFJ) je stvorena:
15. Razmera 1: 500.000 nam ukazuje da 1 mm na karti predstavlja 500m u prirodi.