Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Geografija

Kako su nastale Dinarske planine? Koji je glavni grad Burme? Kako Golfska struja utiče na klimu? Verovatno ovo nisu pitanja na koja ćete naići u uobičajenoj komunikaciji, međutim, da li biste znali odgovor na ova i slična pitanja? Uradite test i proverite svoje znanje!
1. Kom slivu pripada Beli Drim?
2. Prva termoelektrana u našoj zemlji je izgrađena u Beogradu i to:
3. Kod kog grada se spajaju Preševska i Binačka Moravica?
4. Prosečne količine padavina u Srbiji su oko:
5. Cikloni su:
6. Portugalski jezik je zvanični jezik u Angoli?
7. Linije koje povezuju sve tačke iste nadmorske visine nazivaju se?
8. Izdvojte u navedenom nizu energent po kome Evropa, kao kontinent, dominira u svetskoj proizvodnji energije:
9. Centar crne metalurgije u Srbiji nalazi se u:
10. Koliko suseda ima Srbija?
11. Koja je najveda afrička država?
12. Saobraćaj spada u grupu:
13. Fonetsko pismo su stvorili
14. Navedite kojoj, od ponuđenih grupa naroda, pripadaju skandinavski narodi:
15. Na kojoj planini se nalazi hidrografski čvor naše zemlje?