Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Informatika

U današnje vreme, biti informatički pismen je nešto što se podrazumeva. Da li vi znate šta stoji iza skraćenice WWW? Šta predstavlja rezolucija monitora? Šta možete slati putem elektronske pošte? Sigurni ste da znate bar većinu odgovora? Proverite odmah!
1. Saradnja vlade i privede naziva se:
2. Operativni sistem u računarskom sistemu omogućava korišćenje:
3. Prvi uspešan elektronski računar opšte namene bio je:
4. Podaci su?
5. Karakteristike Internet-a su:
6. Za zaštitu mreže od nedozvoljenog pristupa spolja koristi se:
7. Procesor Pentium MMX koristi podnožje:
8. Kombinacijom tastera CTRL + M u PowerPoint - u:
9. Dobra lozinka (password) treba da sadrži:
10. Mali uređaj sličan digitronu, kojeg banka ustupa klijentu radi autorizacije naziva se:
11. Koju ekstenziju imaju fajlovi koji predstavljaju program za izvršavanje?
12. Mrežni servis koji prevodi simboličku internet adresu u javnu IP adresu:
13. Najčešći razlog gubitka podataka su:
14. Dužina procesorske reči savremenih računara izražava se:
15. Matrični printer ostavlja otisak na papiru kao?