Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Informatika

U današnje vreme, biti informatički pismen je nešto što se podrazumeva. Da li vi znate šta stoji iza skraćenice WWW? Šta predstavlja rezolucija monitora? Šta možete slati putem elektronske pošte? Sigurni ste da znate bar većinu odgovora? Proverite odmah!
1. Linux je:
2. Šta od navedenog ne spada u CMS besplatan softver za dinamičko upravljanje web sadržajem:
3. U Accessu spoljni ključ u tabeli znači da:
4. Računar sa jednim procesorom može da izvrši:
5. Interni takt procesora ili njegova brzina izažava se u:
6. Hardveru računara pripadaju:
7. 102 u heksadecimalnom brojnom sistemu se zapisuje kao:
8. IT (information technology) je:
9. Operativnim sistemima pripadaju:
10. Word je:
11. Štа se koristi zа identifikаciju rаčunаrа nа Internetu?
12. Koja je osnovna namena centralne memorije računara?
13. Nakon startovanja Excel-a, program standardno nudi:
14. Koji od iskaza je tačan?
15. MS Access je namenjen za: