Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Istorija

Verovatno ste bar jednom tokom školovanja čuli čuvenu Ciceronovu izreku: „Istorija je učiteljica života". Kako biste otkrili koliko vas je „učiteljica" naučila, odnosno, šta ste zapamtili, proverite svoje poznavanje istorijskih događaja i ličnosti. Ko je predvodio Drugi srpski ustanak? Kada je otkrivena Amerika? Znate li? Sećate li se?
1. Izbijanju Prvog srpskog ustanka prethodila je:
2. Koja je grčka boginja bila gospodarica divljih životinja, prirode i boginja lova?
3. Koji je događaj usledio nakon aneksije Bosne i Hercegovine, 1908. godine?
4. Drugi balkanski rat započeo je:
5. Prodor Huna u zapadne provincije Rimskog carstva zaustavljen je 451. godine bitkom:
6. Ferman je:
7. Rim su 455. godine opljačkali:
8. Rimljani i Kartaginjani su vodili Punske ratove (264-146. godine pre n.e.) zbog prevlasti:
9. Zајеdnicе zаsnоvаnе nа krvnоm srоdstvu rаzvilе su sе u pеriоdu:
10. Rim je spalio:
11. Studenica je bila zadužbina:
12. „Nоvа Srbiја“ i „Slаvеnоsrbiја“ su tеritоriје kоје su Srbi 1751/1752. gоdinе nаsеlili u:
13. Proglašenju Sretenjskog ustava 1835. godine prethodila je buna koja se zvala:
14. Ruskim trupаmа kоd Bоrоdinа 1812. gоdinе kоmаndоvао је:
15. Od kraja V veka u franačkoj državi nastaju zakoni poznati kao