Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Istorija

Verovatno ste bar jednom tokom školovanja čuli čuvenu Ciceronovu izreku: „Istorija je učiteljica života". Kako biste otkrili koliko vas je „učiteljica" naučila, odnosno, šta ste zapamtili, proverite svoje poznavanje istorijskih događaja i ličnosti. Ko je predvodio Drugi srpski ustanak? Kada je otkrivena Amerika? Znate li? Sećate li se?
1. Kako su se zvali stočari u srednjovekovnoj Srbiji:
2. Koja od navedenih ličnosti ne pripada ustavobraniteljima?
3. Bitka kod Leuktre (371. godina pre n.e.) vođena je između grčkih država - polisa oko hegemonije u helenskom svetu. U njoj su se sukobile vojske:
4. Koji od navedenih ugovora nije zaključen posle Prvog svetskog rata?
5. Ko je izgovorio čuvene reči: "Vojnici, junaci, naš puk je izbrisan iz brojnog stanja Vrhovne komande"
6. Grci prelaze sa rodovskog na klasno društvo u:
7. Prаvо zаštitе hrišćаnа u Тurskој Rusiја је dоbilа:
8. Sanstefanski mir revidiran je:
9. Rimska vlast na Balkanskom poluostrvu proširena je do Dunava za vreme vladavine cara:
10. Karolinzi su bili dinastija:
11. Jedna od najvažnijih bitaka drugog srpskog ustanka vođena je na:
12. U Mohačkoj bici 1526. godine Turci su porazili:
13. Ustavobraniteljska vladavina u Srbiji trajala je između:
14. Prvi ustav u Srbiji (1835.) napisao je:
15. Dо rаspаdа SSSR-а dоšlо је: