Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Opšte obrazovanje i informisanost

Da li se u svaku diskusiju možete priključiti bez obzira na temu? Znate odgovore na svako pitanje u TV kvizovima? Muzika, politika, kultura, sport - sve vam je blisko? Ili možda ne baš sve, ali većina da? Otkrjite koliko ste upućeni u ove i slične teme - možda i saznate nešto novo!
1. Kolaborirati znači:
2. Kad je neko melanholičan, to znači da je:
3. Burgundac je:
4. Ornitolog proučava:
5. Anuitet se sastoji od:
6. Izbaci uljeza:
7. Hitlerov ministar propagande, koji se smatra jednim od najveštijih propagandista u istoriji, zvao se:
8. Vrednost jednog dinara je ekvivalentna vrednosti:
9. Termin birokratija, kojim se opisuje organizacija koja ima jasno definisanu hijerarhijsku strukturu, primenjuje autoritativni slil menadžmenta, visoko specijalizovane uloge njenih članova, formalizovana pravila ponašanja, sa velikim naglaskom na pravila i procedure, krajem 19. veka uveo je:
10. Dovršite izreku „Ko se mača lati...“:
11. Branimir Štulić Džoni bio je pevač grupe:
12. Linux je operativni sistem zasnovan na:
13. Autor "Romana o Londonu" je poznati srpski pisac:
14. Nikola Tesla je bio veliki ljubitelj:
15. Vodvilj je: