Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Opšte obrazovanje i informisanost

Da li se u svaku diskusiju možete priključiti bez obzira na temu? Znate odgovore na svako pitanje u TV kvizovima? Muzika, politika, kultura, sport - sve vam je blisko? Ili možda ne baš sve, ali većina da? Otkrjite koliko ste upućeni u ove i slične teme - možda i saznate nešto novo!
1. Živоtinjа kојu Šеrlоk Hоlms јuri pо mоčvаrаmа Bаskеrvilа је:
2. DAMIN GAMBIT je izraz koji se koristi u:
3. Prenošenje poslova, odgovarajućeg autoriteta i odgovornosti za izvršenje tih poslova na niže nivoe organizacione strukture ili druge članove organizacije (najčešće rukovodioce) naziva se:
4. Poslovni partneri koji su sklopili barter aranžman su:
5. Šta se sprema u samovaru?
6. Burmut je drugi naziv za:
7. MDLV je zapravo rimski broj:
8. POLIS je:
9. Konfučije je bio:
10. Najviši pravni akt jedne države zove se:
11. Kako se naziva pogovor u romanu?
12. U kojoj zemlji su Višnu i Šiva božanstva?
13. "Znam da ništa ne znam" je izreka koja se pripisuje:
14. Grad Vaterlo gde je Napoleon Bonaparta pretrpeo svoj poslednji poraz, nalazi se u:
15. Kapetan Nemo je lik iz romana: