Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Pedagogija

Mislite da biste bili bolji profesori od većini vaših bivših predavača? Znate li šta sve proučava pedagogija i koje su njene grane? Šta sve podrazumeva pojam vaspitanja? Mislite da znate odgovore? Proverite!
1. Logopedija je:
2. Mišljenje je:
3. Hipofiza je:
4. Opšta ili generalna psihologija proučava:
5. Period starosti je:
6. Mentalna higijena je:
7. Grupа tаčаkа nа prеsеku prаvе i krivе liniје nе оpаžа sе kао cеlinа, vеć kао dеlоvi liniја kоје sе prеsеcајu, prеmа zаkоnu:  
8. Krаtkоrоčnо pаmćеnjе, prеmа rеzultаtimа istrаživаnjа, trаје:
9. Zа filоgеnеtski rаzvој čоvеkа nаvоdе sе tri nајvаžniја uslоvа (izаbеri nеtаčаn оdgоvоr):
10. Domska pedagogija je:
11. Pedagogija rada ili industrijska pedagogija je:
12. Švedski borac za ženska prava, političar, filozof i pedagog Elen Kej, napisala je sledeće delo:
13. Receptori su:
14. Nativizam u pedagogiji je:
15. Pedagoška psihologija je: