Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Psihologija

Kako nastaje sećanje? Šta je podsvest? Koji su tipovi ličnosti po Jungu? Da li vam ovo zvuči poznato? Možda čak znate i odgovore? Proverite svoje poznavanje psihologije i saznajte nešto novo!
1. Izbaci grupu koja ne pripada skupu:
2. Draži za koje su se u toku evolucije razvili posebni čulni organi nazivaju se:
3. Меđu еlеmеntimа kојi činе strukturu Gilfоrdоvоg mоdеlа intеlеktа nе nаlаzi sе јеdаn оd nаvеdеnih pојmоvа:
4. Delo “Utopija” napisao je
5. Grupe među čijim članovima postoje snažne emocionalne veze, razvijeni odnosi i kontakti i jak uzajamni uticaj jednih članova na druge nazivaju se:
6. Dinamički odrazi objektivne stvarnosti u našoj svesti su:
7. Prеmа Frојdu, јеdаn оd nајpоzitivniјih i nајzdrаviјih mеhаnizаmа оdbrаnе је:
8. Posttraumatski stresni poremećaj spada u:
9. Izbaci proces koji ne pripada skupu:
10. Koji deo ličnosti po Frojdovoj teoriji funkcioniše (ponaša se) po principu realnosti?
11. Motiv postignuća je:
12. Učenje i pamćenje spadaju u koju grupu fizičkih procesa?
13. Kad kod neke osobe postoji skup osobina kao što su izraženo poštovanje vlasti, potčinjavanje autoritetu, konvencionalnost u ponašanju i sklonost ka moralisanju govorimo o:
14. Najzdraviji i najrealističniji način reagovanja na frustracije je:
15. Grupe koje aktuelno, u sadašnjosti, značajno utiču na naše ponašanje nazivaju se: