Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Srpski jezik i književnost

Srpski jezik je jedan od slovenskih jezika iz porodice indoevropskih jezika. Kroz osnovno i srednje obrazovanje ste imali priliku da se upoznate sa gramatikom, pravopisom i sa književnošću, kako domaćom, tako i svetskom. Kakvo je vaše znanje iz ove oblasti? Proverite!
1. Poznato delo Antona Pavloviča Čehova je:
2. Obeležite pesnika koji nije pisao za decu:
3. Zajednička osobina glasova F i C su:
4. Vodeći računa o upotrebi velikog i malog slova, kako se pravilno piše ETIOPLJANKA?
5. U rečenici: "Između prijatelja vodile su se žučne rasprave o sportu" reč sportu je u kom padežu?
6. U stihovima Laze Kostića: „Nagrnuše prosioci: slava, purpur, zlato, svila, sve najveća gospoština od Indusa pa do Nila“ upotrebljena je stilska figura
7. Navedite četiri dela koja su objavljena 1847.g. na narodnom jeziku i time obeležila tu godinu kao godinu Vukove pobede:
8. Koji od naših romantičara je bio poznat kao pesnik, slikar i boem?
9. Frazeološki izraz: "daske koje život znače" ima značenje:
10. U kom delu Borisava Stankovića se pojavljuje lik Sofke?
11. Imenica MLADOST je:
12. Miroslavljevo jevanđelje napisano je:
13. Odredite vrstu zavisne rečenice u složenoj rečenici IAKO JE ZAKASNIO, OTIŠAO JE NA PUT. Zavisna rečenica je:
14. Izaberite tačan odgovor:
15. „Bežao sam kao mali od kuće, kroz vinograde, uz Dunav, po ševaru". Padežni oblici u rečenici su: