Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Srpski jezik i književnost

Srpski jezik je jedan od slovenskih jezika iz porodice indoevropskih jezika. Kroz osnovno i srednje obrazovanje ste imali priliku da se upoznate sa gramatikom, pravopisom i sa književnošću, kako domaćom, tako i svetskom. Kakvo je vaše znanje iz ove oblasti? Proverite!
1. Bezvučni zubni suglasnici su:
2. Odredi pravi redosled etapa dramskih radnji koje se javljaju u drami:
3. Roman DERVIŠ I SMRT napisao je (zaokružite tačan odgovor)
4. Akcentovani slog u reči PREPISATI je:
5. Odredite službu rečeničnih članova U TAJ MAH, u rečenici: Lisica naglo zastade, u taj mah se rak opusti i pade ispred nje.
6. Morfeme u rečima PRESTONICA i PODRŠKA po vrsti su:
7. Imenica MLADOST je:
8. Zaokružite slovo ispred dijalekta ekavskog izgovora koji je uzet za osnovu srpskog književnog jezika:
9. Šta je LAN?
10. Da li su reči SVEZNALICA i SLAVOLUK (zaokružite tačan odgovor):
11. Kako glasi oblik nominativa množine imenice GRAĐANIN?
12. HOMONIMI su (zaokružite tačan odgovor):
13. U stihovima Laze Kostića: „Nagrnuše prosioci: slava, purpur, zlato, svila, sve najveća gospoština od Indusa pa do Nila“ upotrebljena je stilska figura
14. Vuk Karadžić je zaslužan što je u osnovu srpskog standardnog jezika ušao jedan od dijalekata:
15. U rečima IŠČITATI, RAŠČUPATI, IŠČEKATI su izvršene dve glasovne promene. Koje?