Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Statistika

Koliko poznajete statistiku? Testirajte svoje znanje!
1. Pokazatelji strukture mogu da se izračunavaju:
2. Indeks veći od 100 pokazuje relativno:
3. Poznati renesansni pisac Miguel Servantes napisao je poznati roman o jednom Donu. Navesti naziv toga romana.
4. Dobijena je godišnja funkcija linearnog trenda, na bazi podataka o količini prodaje TV aparata, jednog regiona C, za period 1995. – 2003. godine:Yt = 710 - 12*X . Broj prodatih TV aparata za posmatrani period, je svake godine, u proseku opadao za:
5. Predmet izučavanja statistike su promenljive pojave koje se ispoljavaju:
6. Parametar a kod linearnog trenda pokazuje:
7. Individualni indeks cena je odnos cene datog proizvoda u posmatranom periodu prema:
8. Ako pojava X raste, a pojava Y opada tada je:
9. Suma kvadrata odstupanja pojedinih vrednosti od aritmetičke sredine daje:
10. Proizvodnja jednog rudnika u tonama je 1986. iznosila 188.173 tona dok je 1996. godine iznosila 347.232. Geometrijska stopa rasta je 6.32%.To znači da se proizvodnja u periodu 1986-1996. godine:
11. Koeficijent varijacije naročito je pogodan za:
12. Za konstrukciju linijskih dijagrama koriste se uglavnom dva koordinatna sistema, i to:
13. Broj dece i broj zaposlenih domaćinstva su:
14. Postupak grupisanja zavisi od:
15. Metod uzorka je posmatranje: