Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Statistika

Koliko poznajete statistiku? Testirajte svoje znanje!
1. Suma kvadrata odstupanja pojedinih vrednosti od aritmetičke sredine daje:
2. Bazni indeksi izražavaju promene orginalnih podataka vremenske serije:
3. Vremenske serije mogu biti:
4. Struktura jednog homogenog skupa, koji se posmatra nezavisno od drugih, najčešće se grafički prikazuje:
5. Parametar a kod linearnog trenda pokazuje:
6. Individualni indeks cena je odnos cene datog proizvoda u posmatranom periodu prema:
7. Apsolutna frekvencija je:
8. Vrste grupisanja prema značaju obeležja:
9. Prosta linearna korelacija može biti:
10. Indeks veći od 100 pokazuje relativno:
11. Ako pojava X raste, a pojava Y opada tada je:
12. Pokazatelji strukture mogu da se izračunavaju:
13. Metod uzorka je posmatranje:
14. Znak koeficijenta korelacije zavisi od vrednosti:
15. Poznati renesansni pisac Miguel Servantes napisao je poznati roman o jednom Donu. Navesti naziv toga romana.