Blog

CV kalkulator

Saveti za traženje posla

Pomoću CV kalkulatora možete oceniti i dobiti komentare na svoju biografiju. Poboljšajte svoju biografiju i postanite interesantan kandidat za poslodavce. Više

Postavljeno: 16.05.2013.

Mno­gi is­ku­sni ko­ri­sni­ci word‑a go­vo­re o mu­ka­ma ko­je ima­ju u su­sre­tu sa ve­li­kim bro­jem ma­tur­skih, di­plom­skih, se­mi­nar­skih i os­ta­lih ra­do­va ko­je im se do­no­se na u­slu­žno štam­pa­nje. Ma­da vam se ovo mo­že učini­ti ba­nal­nim, a… Više

Postavljeno: 16.05.2013.

DELE diplome namenjene su onima kojima španski jezik nije maternji jezik. Diplome ( D.E.L.E. )Skraćenica DELE znači Diploma španskog kao stranog jezika. Ove diplome su jedine zvanično priznate diplome međunarodnog karaktera o vladanju španskim jezikom,… Više

Postavljeno: 16.05.2013.

Postoji nekoliko nivoa zvaničnih sertifikata o Vašem poznavanju portugalskog kao stranog jezika. Ti nivoi su:   1. CIPLE- Certificado Inicial de Portugues Lingua Estrangeira2. DEPLE- Diploma Elementar de Portugues Lingua Estrangeira3. DIPLE- Diploma Intermedio de… Više

Postavljeno: 16.05.2013.

TestDaF je ispit iz nemačkog jezika za strance koji uče nemački, a žele da studiraju u Nemačkoj ili da dobiju renomiranu i priznatu potvrdu o poznavanju nemačkog jezika. Ispit TestDaF koncipira se i ocenjuje u… Više

Postavljeno: 16.05.2013.

www.cambridgeesol.org General English: KET, PET, FCE, CAE, CPE Skills-base Assesment: CELS, Skills for Life Business English: BEC, BULATS Academic English: IELTS Cambridge ESOL testovi su namenjeni onima kojima engleski nije maternji jezik. Polaganjem ovih testova… Više

Postavljeno: 16.05.2013.
‹‹ < 46 47 48 > ››

Konkuriši na praksu