Blog

Kako kontrolisati emocije

U pauzi od učenja

Vrste emocija Koliko puta vam se dogodilo da jednostavno ne znate šta ćete učiniti koliko ste ljuti, ili ste dobili kritiku od pretpostavljenog koja vas je dovela do suza...? Ljudi različito reaguju u različitim situacijama,… Više

Postavljeno: 16.05.2013.

Ogovaranje na poslu

Saveti za traženje posla

Ogovaranje, pričanje iza leđa i međusobni tračevi na poslu, ostali su u veselim osamdesetima - ovaj sport odavno se ne preporučuje u radnom okruženju. Kako stvari za sada stoje, uobičajena kancelarijska druženja zahtevaju mnogo više… Više

Postavljeno:

Većina ljudi se povremeno nađe u konfliktnim situacijama. Obično su takvi konflikti rezultat nesporazuma, različitih ličnih verovanja i vrednosti, suprotstavljenih interesa, nezadovoljenih potreba ili nesposobnosti u izražavanju sopstvenih osećanja i mišljenja. Naći se u konfliktnoj… Više

Postavljeno: 16.05.2013.

Ukoliko niste preduzetnik ili ponosni vlasnik uske niše na tržištu, pa vam niko ne deli savete i lekcije o tome šta bi trebalo da radite, pre ili kasnije, a moguće i u nekoliko navrata tokom… Više

Postavljeno: 16.05.2013.

Ispit Udruženja finansijskih profesionalaca - AFP http://www.pearsonvue.com/afp - The Association for Financial Professionals (AFP) examhttp://afponline.org ********************BACB je neprofitna korporacija ustanovljena zbog potreba ozvaničenja rada bihejvioralne analitike, korisnika tih usluga i državnih službi. Misija BACB je… Više

Postavljeno: 16.05.2013.

Upravljajte svojim životom

U pauzi od učenja

Svako od nas može da smisli hiljadu izvinjenja i izgovora kada je reč o tome zašto u nečemu nismo uspeli, zašto neke stvari nismo ni pokušali ili još čekamo na "povoljan trenutak". To je lakši… Više

Postavljeno: 16.05.2013.

CV kalkulator

Saveti za traženje posla

Pomoću CV kalkulatora možete oceniti i dobiti komentare na svoju biografiju. Poboljšajte svoju biografiju i postanite interesantan kandidat za poslodavce. Više

Postavljeno: 16.05.2013.

Mno­gi is­ku­sni ko­ri­sni­ci word‑a go­vo­re o mu­ka­ma ko­je ima­ju u su­sre­tu sa ve­li­kim bro­jem ma­tur­skih, di­plom­skih, se­mi­nar­skih i os­ta­lih ra­do­va ko­je im se do­no­se na u­slu­žno štam­pa­nje. Ma­da vam se ovo mo­že učini­ti ba­nal­nim, a… Više

Postavljeno: 16.05.2013.

DELE diplome namenjene su onima kojima španski jezik nije maternji jezik. Diplome ( D.E.L.E. )Skraćenica DELE znači Diploma španskog kao stranog jezika. Ove diplome su jedine zvanično priznate diplome međunarodnog karaktera o vladanju španskim jezikom,… Više

Postavljeno: 16.05.2013.
‹‹ < 46 47 48 > ››

Konkuriši na praksu