/  Blog

Evropska kompjuterska vozačka dozvola - ECDL

ECDLEvropska kompjuterska vozačka dozvola (ECDL) je vodeći svetski sertifikacioni program kompjuterskih veština za krajnje korisnike.

Ona je međunarodno poznata kao opšte prihvaćeno merilo za krajnje korisnike kompjuterskih veština i vodeći je sertifikat koji treba da bude usvojen od strane vlada, međunarodnih organizacija i sličnih korporacija.

ECDL/ICDL potvrđuje da je onaj ko dobije diplomu potpuno kompetentan za korišćenje personalnog računara i opštih kompjuterskih aplikacija i da poznaje suštinske IT koncepte.

ECDL/ICDL nastavni program je jedinstven po tome sto je osmišljen tako da bude potpuno nezavisan od prodavca. To pruža kandidatima fleksibilnost i slobodu u sticanju ovih veština i njihovoj sigurnoj primeni u bilo kom softverskom okruženju, koje se može od njih zahtevati da koriste.

ECDL/ICDL je test praktičnih veština i sposobnosti i sastoji se od sedam različitih modula koji obuhvataju kompjutersku teoriju i praksu. Modul 1 je teoretski test kompjuterskog znanja na opštem nivou, a Moduli 2-7 su sledeći praktični testovi:

1. Koncepti informacionih tehnologija (IT)
2. Upotreba kompjutera i upravljanje dokumentima
3. Obrada teksta
4. Rad u Excelu
5. Baza podataka
6. Prezentacija
7. Informacije i komunikacije

Pretražite ECDL kurseve na sajtu znanje.infostud.comOstavi komentar:

Konkuriši na praksu