/  Blog

Evropska licenca poslovnih kompetencija - EBC*L

Evropska licenca poslovnih kompetencija (European Business Competence* Licence - EBC*L) je uspostavljena kao sertifikat poslovnih znanja potrebnih za:

1. prvi ulazak u poslovni svet;
2. donošenje finansijskih odluka;
3. nadzor i upravljanje finansijskom stranom projekta;
4. otpočinjanje novog posla.

 

Sertifikat potvrđuje stručnost na međunarodno priznatom nivou. EBC*L se sprovodi u još 20 evropskih zemalja (Austrija, Nemačka, Švajcarska, Italija, Irska, Velika Britanija, Slovenija, Slovačka, Poljska, Mađarska, Bugarska, Rumunija i dr.) i dostupan je na više evropskih jezika.

EBC*L osigurava najviši stepen standarda potvrđen od privrede. Brojne kompanije uključile su ga u interni obrazovni standard osoblja (Siemens, T-Mobile, Xerow, Bayer, Unica, Samsung).

 

OSNOV

Biznis menadžment i preduzetničke veštine spadaju u grupu tzv. ključnih kompetencija, prepoznatih od strane EU kao jedan od faktora koji treba da obezbedi veću produktivnost i konkurentnost preduzeća, proaktivan odnos i raumevanje procesa od strane zaposlenih u kompanijama ali i mobilnost, fleksibilnost i zapošljivost radne snage. EU insistira da sto veći broj radno sposobnih građana Evrope poseduje ova znanja i veštine kako bi sebi obezbedili bolja radna mesta i socijalni napredak a privredi svojih zemalja konkurentnost na međunarodnim tržištima.

Osnovna ekonomska znanja su najvažnije oruđe u izazovima koje donosi privredna globalizacija. Inicijativa «Poslovne kompetencije za Evropu» započela je sa širenjem osnovnih poslovnih znanja onima koji nisu studirali ekonomske nauke. Ona je uspostavila međunarodno priznati standard i sertifikat «European Business Competence* Licence / Evropska licenca poslovnih kompetencija» - EBC*L.

Međunarodno središte EBC*L-a je u Beču. U Naučnom veću programa učestvuju vodeći evropski profesori poslovnog menadžmenta sprovodeći naučno i strateško vođenje sa sedištem u Paderbornu u SR Nemačkoj. («Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa»).

EBC*L nivoi

 

Level A: Business Basics

  • Računovodstvo;
  • Finansijski pokazatelji i racio brojevi;
  • Troškovno računovodstvo;
  • Poslovno pravo.

 

 

Level B: Business Planning

  • Business planiranje-osnove;
  • Marketing i prodaja;
  • Finansijsko planiranje/Budžetiranje;
  • Analiza profitabilnosti.

 

 

Level C: Leadership

  • Menadžment ljudskih resursa ;
  • Controlling-Upravljačko računovodstvo;

 Ostavi komentar:

Konkuriši na praksu