/  Blog

Kako da nađete finansijera za projekat

Za dobijanje finansijske podrške od fondacija često nije dovoljno samo da pošaljete svoj projekat i išcekujete lepe vesti... Kako biste se obezbedili od mogućnosti da Vaš projekat bude odbačen već nakon čitanja drugog pasusa, potrebno je da prikupite informacije iz kojih ćete videti da li Vaš projekat i organizacija odgovaraju konkretnoj fondaciji i da li fondacija odgovara Vama.

Direktan kontakt sa fondacijom je uvek poželjan. Ovim putem možete saznati upravo ono što Vam je neophodno, a to je - kakva je politika finansiranja te fondacije, odnosno koje oblasti i teme ih zanimaju, koje su im ciljne grupe, da li su zainteresovani za lokalne, nacionalne ili regionalne projekte, u kom periodu će se projekti realizovati, koliki budžet dolazi u obzir i slično. To su sve informacije koje su Vam neophodne kako biste izabrali pravu fondaciju za svoj projekat i obezbedili sebi vece šanse za finansijsku podršku. Orijentacije radi, uvek je korisno da saznate i koji projekti kojih organizacija su do sada finansirani.

Naravno - bitan preduslov za "zeleno svetlo" jeste i da imate dobro zamišljen, izvodljiv i lepo napisan projekat. Pri tome vodite računa da neke fondacije zahtevaju da se projekti pišu striktno prema njihovom obrascu o čemu se uvek treba raspitati pre nego što im pošaljete ponudu. Takode, neke fondacije primaju predloge za projekat tokom cele godine a neke otvaraju konkurse samo u određenim periodima pri čemu konkursi mogu imati i bliže odredenu temu za projekte.

Kod fondacija koje imaju internet prezentaciju, dobar deo ovih informacija se može naći na njihovom sajtu.

U nadi da ćemo Vam malo olakšati posao, dajemo Vam pregled fondacija i organizacija koje rade na području Srbije, Jugoistočne Evrope ili generalno Evrope i sveta. Svaku organizaciju prati i kraći opis njenog rada kao i kontakt adrese preko kojih možete doći do svih detalja koji Vas interesuju. U pregled su uključene i neke organizacije koje same ne finansiraju projekte ali Vam mogu pomoći da dođete do finansijera.

[lista]Ostavi komentar:

Konkuriši na praksu