/  Blog

Kako napisati pismo odbijanja

Pismo odbijanja se piše prilikom odbijanja kandidata koji su se prijavili na konkurs za posao, na neki seminar ili konferenciju ili bilo koji drugi zvaničan konkurs. Isti principi se primenjuju i ukoliko Vi odbijate posao, učešće u nekom programu i slično.

  • Nemojte biti neprijatni i suviše kritični. Dovoljno je što odbijate nekoga, ne morate mu još pogoršavati stvari, stvarati odbojnost ili neprijatelje.
  • Budite zvanični i sažeti. Pismo otkucajte na zvaničnom formularu, sa zaglavljem. Ukoliko to nije izričito neophodno, nemojte ga potpisivati rukom. Izostavite bilo kakve emocionalne izlive - pozitivne ili negativne. Pismo treba da bude kratko i jasno.
  • Obratite se osobi po imenu ili prezimenu. Ovim pokazujete da ipak imate poštovanja i time im ukazujete malu pažnju.
  • Zahvalite se za njihovo uloženo vreme i interesovanje. Zahvalite se što su konkurisali za posao ili program.
  • Napišite nešto pozitivno o kandidatu. Pomenite njihove kvalifikacije, iskustvo ili, barem, entuzijazam i motivisanost.
  • Istaknite da je razlog odbijanja to što ste našli kandidate sa kvalifikacijama koje su bile više odgovarajuće, odnosno da je konkurencija bila jaka.
  • Sačuvajte kontakt. Ukoliko ima potrebe, naznačite da ćete sačuvati njihov kontakt u slučaju da se otvore konkursi koji više odgovaraju njihovom profilu. Ovako možete stvoriti korisnu bazu ljudi za buduće aktivnosti.
  • Poželite im uspeh u daljoj karijeri/radu.Potpis. Završite pismo "Sa poštovanjem" i otkucajte svoje puno ime i prezime i funkciju.


Ostavi komentar:

Konkuriši na praksu