/  Blog

Portugalski kao strani jezik

Postoji nekoliko nivoa zvaničnih sertifikata o Vašem poznavanju portugalskog kao stranog jezika. Ti nivoi su:

 

1. CIPLE- Certificado Inicial de Portugues Lingua Estrangeira
2. DEPLE- Diploma Elementar de Portugues Lingua Estrangeira
3. DIPLE- Diploma Intermedio de Portugues Lingua Estrangeira
4. DAPLE- Diploma Avancado de Portugues Lingua Estrangeira
5. DUPLE- Diploma Universitario de Portugues Lingua Estrangeira.

 

Testove je moguće polagati u više evropskih zemalja a o detaljima polaganja ispita se informišite na zvaničnom sajtu www.instituto-camoes.ptOstavi komentar:

Konkuriši na praksu