Blog

Ogovaranje na poslu

Saveti za traženje posla

Ogovaranje, pričanje iza leđa i međusobni tračevi na poslu, ostali su u veselim osamdesetima - ovaj sport odavno se ne preporučuje u radnom okruženju. Kako stvari za sada stoje, uobičajena kancelarijska druženja zahtevaju mnogo više… Više

Postavljeno:

Većina ljudi se povremeno nađe u konfliktnim situacijama. Obično su takvi konflikti rezultat nesporazuma, različitih ličnih verovanja i vrednosti, suprotstavljenih interesa, nezadovoljenih potreba ili nesposobnosti u izražavanju sopstvenih osećanja i mišljenja. Naći se u konfliktnoj… Više

Postavljeno: 16.05.2013.

Ukoliko niste preduzetnik ili ponosni vlasnik uske niše na tržištu, pa vam niko ne deli savete i lekcije o tome šta bi trebalo da radite, pre ili kasnije, a moguće i u nekoliko navrata tokom… Više

Postavljeno: 16.05.2013.

Ispit Udruženja finansijskih profesionalaca - AFP http://www.pearsonvue.com/afp - The Association for Financial Professionals (AFP) examhttp://afponline.org ********************BACB je neprofitna korporacija ustanovljena zbog potreba ozvaničenja rada bihejvioralne analitike, korisnika tih usluga i državnih službi. Misija BACB je… Više

Postavljeno: 16.05.2013.

Upravljajte svojim životom

U pauzi od učenja

Svako od nas može da smisli hiljadu izvinjenja i izgovora kada je reč o tome zašto u nečemu nismo uspeli, zašto neke stvari nismo ni pokušali ili još čekamo na "povoljan trenutak". To je lakši… Više

Postavljeno: 16.05.2013.

CV kalkulator

Saveti za traženje posla

Pomoću CV kalkulatora možete oceniti i dobiti komentare na svoju biografiju. Poboljšajte svoju biografiju i postanite interesantan kandidat za poslodavce. Više

Postavljeno: 16.05.2013.

Mno­gi is­ku­sni ko­ri­sni­ci word‑a go­vo­re o mu­ka­ma ko­je ima­ju u su­sre­tu sa ve­li­kim bro­jem ma­tur­skih, di­plom­skih, se­mi­nar­skih i os­ta­lih ra­do­va ko­je im se do­no­se na u­slu­žno štam­pa­nje. Ma­da vam se ovo mo­že učini­ti ba­nal­nim, a… Više

Postavljeno: 16.05.2013.

DELE diplome namenjene su onima kojima španski jezik nije maternji jezik. Diplome ( D.E.L.E. )Skraćenica DELE znači Diploma španskog kao stranog jezika. Ove diplome su jedine zvanično priznate diplome međunarodnog karaktera o vladanju španskim jezikom,… Više

Postavljeno: 16.05.2013.
‹‹ < 46 47 48 > ››

Konkuriši na praksu