Rok za prijavu na ovaj konkurs je istekao.
Ovde možete pogledati pregled trenutno aktuelnih konkursa.

Javni poziv za dodelu nagrada uspešnim studentima na teritoriji Vranja


Telefon:
017/421-627
Prijava na:
Website:
Nivo studija:
Osnovne studije, Master studije
Oblast:
na upit
Vrsta/tip programa:
Ostalo
Zemlja:
Srbija, Vranje
Jezik:
Srpski
Nagrada:
na upit

Gradsko veće raspisalo je javni poziv za dodelu nagrada uspešnim studentima na teritoriji grada Vranja.

 

Za školsku 2018/2019. godinu dodeliće se 30 finansijskih nagrada studentima na prvom stepenu studija (studentima od 3-6. godine osnovnih akademskih ili strukovnih studija) i studentima na drugom stepenu studija (master akademske studije).

 

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na finansijsku nagradu su:

  • da su redovni studenti visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;
  • da su redovni studenti od 3-6. godine osnovnih akademskih ili strukovnih studija, ili studenti master studija;
  • da su prvi put upisali odgovarajuću godinu studija i da nisu izgubili, odnosno obnovili, nijednu godinu studija;
  • da je prosečna ocena tokom dosadašnjih studija najmanje 9,25;
  • da imaju prebivalište na teritoriji grada Vranja.

Pravo na finansijsku nagradu nemaju zaposleni studenti master studija.

 

Potrebna dokumentacija:

  • fotokopija lične karte ili štampani podaci sa elektronske lične karte;
  • za studente osnovnih ili akademskih studija uverenje sa fakulteta, kojim dokazuje redovan upis svakog zimskog semestra bez prekida, kao i prosečnu ocenu tokom studiranja;
  • za studente master studija Uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija, sa konačnom prosečnom ocenom tokom osnovnih i master studija,
  • za studente master studija izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje, ili potvrdu nadležnih organa ukoliko lice nije imalo prihoda (Potvrda iz PIO fonda, ukoliko nema uplata iz radnog odnosa).

 

Prijava

Prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Odeljenju za društvenu delatnost - Odseku za obrazovanje, kulturu, sport, omladinu i informisanje sa naznakom - za Komisiju za prijem, pregled i sastavljanje rang liste prispelih prijava učesnika konkursa za nagradu uspešnim studentima, preko pisarnice Gradske uprave grada Vranja.

 

Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana, od dana objavljivanja konkursa na zvaničnom sajtu grada Vranja, zaključno sa 23.10.2018. godine.

 

Neblagovremenom prijavom smatra se prijava koja je predata nakon isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u Konkursu. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Informacije i prijava na konkurs mogu se dobiti na šalteru broj 1, Gradske uprave grada Vranja i na telefona broj: 017/421-627.

 

Prijava na konkurs može se preuzeti i sa zvanične internet stranice Grada Vranja.