Rok za prijavu na ovaj konkurs je istekao.
Ovde možete pogledati pregled trenutno aktuelnih konkursa.

Naj Student - više od studiranja

Konkurs za dodelu nagrade Fondacije "Gordana Jokić Kašiković i Dragiša Kašiković"


Telefon:
(011)3207-426
Prijava na:
na upit
Website:
Nivo studija:
Osnovne studije, Master studije
Oblast:
Elektrotehnika, Metalurgija, Informacione tehnologije, Rudarstvo i geološko inženjerstvo, Mašinstvo, Industrijsko inženjerstvo, Inženjerstvo, Tehnologija
Vrsta/tip programa:
Ostalo
Zemlja:
Srbija, Beograd
Jezik:
Srpski
Nagrada:
300 EUR

Raspisuje se Konkurs za dodelu tri novčane nagrade Fondacije „Gordana Jokić Kašiković i Dragiša Kašiković“ najboljim studentima Univerziteta u Beogradu -Tehnološko-metalurškog, Mašinskog i Elektrotehničkog fakulteta, i to:

  1. Jednoj studentkinji koja je u toku prethodne školske godine završila osnovne akademske, odnosno intergisane osnovne akademske i master akademske studije u roku sa najvišom prosečnom ocenom,
  2. Jednom studentu koji je u toku prethodne školske godine završio osnovne akademske, odnosno intergisane osnovne akademske i master akademske studije u roku sa najvišom prosečnom ocenom i
  3. Jednu nagradu studentu ili studentkinji za najbolji naučno-istraživački rad, odnosno stručni rad studenta, ne mora biti prvi autor.

 

Nagrada

Nagrada se, po pravilu, dodeljuje po jednom studentu ili studentkinji sa svakog od navedenih fakulteta.

 

Nagrada u iznosu od po 300 evra u dinarskoj protivvrednosti, prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, dodeliće se iz sredstava Fondacije „Gordana Jokić Kašiković i Dragiša Kašiković“.

 

Potrebna dokumentacija

  • Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – u delu „Stipendije i konkursi“, ili u portirnici zgrade Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu broj 1),
  • Uverenje o diplomiranju sa spiskom položenih ispita ili fotokopija diplome sa dodatkom diplome,
  • Naučno-istraživački rad, odnosno stručni rad studenta, ne mora biti prvi autor.
  • Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte.

 

Prijava

Rok za podnošenje prijava je od 2. oktobra do 10. novembra 2018. godine.

 

Prijave se podnose Tehnološko-metalurškom fakultetu, Mašinskom fakultetu i Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

Obradu prijava sa pratećom dokumentacijom vrše Tehnološko-metalurški fakultet, Mašinski fakultet i Elektrotehnički fakultet i predloge odluka o dodeli nagrade dostavljaju na odlučivanje Odboru Fondacije najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

 

Odluka o dodeli nagrada biće objavljena na internet stranici Univerziteta u Beogradu: www.bg.ac.rs, u delu „Stipendije i konkursi“, kao i na oglasnim tablama i internet stranicama Tehnološko-metalurškog, Mašinskog i Elektrotehničkog fakulteta.

 

Ukoliko predloženi studenti imaju istu prosečnu ocenu, nagradu dobija student i studentkinja koji su stekli najmanje 60 ESPB bodova u svakoj godini studiranja, koji nisu ponovili ni jednu godinu studija i koji su studije završili za kraće vreme.

 

Informacije

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon:(011) 3207-426.

 

Na odluku o dodeli nagrade kandidat ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke.