Rok za prijavu na ovaj konkurs je istekao.
Ovde možete pogledati pregled trenutno aktuelnih konkursa.

Otvoren konkurs za izbor najboljih studentskih radova o EU


Telefon:
na upit
Prijava na:
Website:
Nivo studija:
Osnovne studije, Master studije
Oblast:
Ekonomija, bankarstvo i finansije, Pravo, Upravne i organizacijske nauke, Mediji i komunikacije, Političke nauke, Sociologija, Psihologija, Pedagoške nauke, Marketing i PR, Menadžment, Preduzetništvo, Filozofija, Filologija
Vrsta/tip programa:
Ostalo
Zemlja:
Srbija,
Jezik:
Srpski
Nagrada:
honorari: I mesto 85.000 din, II mesto 55.000 din, III mesto 35.000 din

Konkurs za izbor najboljih studentskh radova o EU

 

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisalo je nagradni konkurs za izbor najboljih individualnih studentskih radova o evropskoj integraciji i procesu pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji.

 

Cilj ovog nagradnog konkursa je da neposredno uključi mlade akademske građane u otvorenu argumentovanu debatu o bitnim aspektima pristupnog procesa i članstva Republike Srbije u Evropskoj uniji.

 

Radovi bi trebalo da odgovore na jedno od pet pitanja:

  1. Koji sve izazovi i faktori utiču na pristupni proces Srbije?
  2. Na koji način proces evropske integracije kreira i podupire reformske potencijale Srbije?
  3. Šta čini privlačnim evropsku ideju, evropski integracioni projekat, društveni i vrednosni model EU?
  4. Kakve predrasude o evropskoj integraciji Srbije postoje i na koji način bi mogle da budu prevaziđene?
  5. Kakvoj reformisanoj Evropskoj uniji reformisana Srbija treba da pristupi?

 

Honorari za autore najbolje rangiranih radova:

  • Autor prvorangiranog rada zaključiće Ugovor o autorskom delu sa Ministarstvom i dobiti honorar u visini od 85.000 dinara neto.
  • Autor drugorangiranog rada zaključiće Ugovor o autorskom delu sa Ministarstvom i dobiti honorar u visini od 55.000 dinara neto.
  • Autor trećerangiranog rada zaključiće Ugovor o autorskom delu sa Ministarstvom i dobiti honorar u visini od 35.000 dinara neto

 

Način prijavljivanja na konkurs

Rad se, dostavlja u jednom štampanom primerku i u elektronskom obliku na jednom kompakt disku.

 

Na štampanom i elektronskom primerku rada ne sme biti navedeno ime i prezime studenta koji je autor, kao ni ma koji drugi lični podaci koji mogu otkrivati njegov identiteta.

 

Pored rada u štampanoj i elektronskoj formi, dostavlja se priložen zaseban zatvoreni koverat u kom mora da bude poseban dokument koji obavezno sadrži: ime i prezime studenta, kontakt podatke studenta (adresa elektronske pošte, broj fiksnog i mobilnog telefona), naziv fakulteta, naziv studijskog programa, stepen i godina studija, naziv rada i broj indeksa.

 

Zajedno se rad u jednom štampanom primerku i u elektronskom obliku na jednom kompakt disku i zasebna zatvorena koverta sa ličnim podacima dostavljaju u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu.

 

Prispele prijave koje ne ispunjavaju ovaj zahtev, neće biti uzeti u razmatranje.


Prethodno navedena prijavna dokumentacija za konkurs, s napomenom na koverti "Za studentski konkurs“, dostavlja se ili lično na pisarnici, ili slanjem poštom,
adresirana na:

Ministarstvo za evropske integracije,

Sektor za komunikacije i obuku i pripremu srpske verzije pravnih tekovina, Evropske unije,

Nemanjina 34,

11000 Beograd

 

Rok za konkurisanje 

Konkurs će biti otvoren od dana objavljivanja, 5. aprila, zaključno sa 31. majem 2019. godine. Blagovremenom dostavom smatraće se i dostavljanje preporučenom pošiljkom predatom pošti najkasnije do navedenog zaključnog termina trajanja konkursa, bez obzira na datum prispeća u Ministarstvo za evropske integracije.

 

Neće se razmatrati prijave poslate posle navedenog roka, niti prijave poslate na drugi način (na primer faksom ili elektronskom poštom) ili isporučene na drugu adresu.


Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za evropske integracije www.mei.gov.rs. Svi autori čiji radovi budu odabrani za objavljivanje biće pojedinačno kontaktirani.

 

 Sajt NajStudent.com koristi Cookie-je (kolačiće) da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazao personalizovan sadržaj i reklame, i omogućio druge funkcionalnosti koje sajt ne bi mogao da obezebdi bez cookie-ja (kolačića). Daljim korišćenjem sajta prihvatate Cookie-je (kolačiće). Saznajte više o Cookie-ju (kolačićima) ovde.