Naj Student - više od studiranja

Norma Grupa Jugoistočna Evropa
NORMA Grupa je lider na svetskom tržištu u oblasti Tehnologije konstruisanih spona i spojnica i nudi rešenja za svoje kupce zadovoljavanjem njihovih individualnih potreba. Vođena globalnim i tehnološkim trendovima, NORMA Grupa pruža podršku svojim klijentima u projektovanju i proizvodnji sistema za postizanje konkurentske prednosti. Globalno prisustvuje na preko 30 lokacija.
NORMA Grupa radi sa odabranom mrežom distributivnih partnera u svakom regionu sveta gde je svaki specijalizovan za distribuciju na svom tržištu. Sa izuzetnim Norminim asortimanom, oni mogu obezbediti rešenje za različine zahteve kao I pružiti odgovarajuću podršku kada je ona potrebna.
NORMA Start program