Naj Student - više od studiranja

Norma Grupa Jugoistočna Evropa
NORMA Grupa je lider na svetskom tržištu u oblasti Tehnologije konstruisanih spona i spojnica i nudi rešenja za svoje kupce zadovoljavanjem njihovih individualnih potreba. Vođena globalnim i tehnološkim trendovima, NORMA Grupa pruža podršku svojim klijentima u projektovanju i proizvodnji sistema za postizanje konkurentske prednosti. Globalno prisustvuje na preko 30 lokacija.
NORMA Grupa radi sa odabranom mrežom distributivnih partnera u svakom regionu sveta gde je svaki specijalizovan za distribuciju na svom tržištu. Sa izuzetnim Norminim asortimanom, oni mogu obezbediti rešenje za različine zahteve kao I pružiti odgovarajuću podršku kada je ona potrebna.
NORMA Start program„NORMA Start“ program ima za cilj da mlade ljude koji su na pragu svoje radne karijere upozna sa poslovnim okruženjem i uvede u nacin funkcionisanja jednog industrijskog sistema. Odabrani kandidati ce biti u prilici da svoja prva radna iskustva steknu u tehnološki najsavremenijem radnom okruženju dok se budu susretali sa svakodnevnim izazovima modernog poslovanja. Stručna praksa u NORMA Grupi, lideru na svetskom tržištu u oblasti Tehnologije konstruisanih spona I spojnica, je savršena prilika da otpočnete vašu profesionalnu karijeru.

PRAVO UCEŠĆA

U programu „NORMA Start “ mogu učestvovati studenti završnih godina diplomskih i master studija ekonomskih fakulteta i fakulteta tehničkih usmerenja, kao i kandidati koji su nedavno diplomirali.
Za kandidate je neophodno da poseduju odlično poznavanje engleskog jezika, rada na računaru i prosek na studijama iznad 8.

Stručna praksa ce se obavljati u sektorima:

 • PROIZVODNJA
 • PROCESNI INŽENJERING
 • PROIZVODNI INŽENJERING
 • PROJEKTNI MENADŽMENT
 • KVALITET
 • NABAVKA
 • LANAC SNABDEVANJA
 • INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
 • FINANSIJE I KONTROLING
 • LJUDSKI RESURSI
 • BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU, ŽIVOTNU SREDINU I PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU

Norma Start je plaćena strucna praksa u formi punog radnog vremena u trajanju do 12 meseci.
Program prakse se odvija kroz sledeće četiri faze:Razvijaj se sa nama!
Prilagodi se.
U NORMI ne postoji status quo. Prihvatamo, podstičemo promene i imamo proaktivan pristup u prilagođavanju istih. To je izvor naše snage i ono što nas čini liderom u industriji: Mi se prilagođavamo brzo!

Uživaj u brzini.
Ljudi u NORMI su posvećeni, odani i puni energije. Entuzijazam i ambicija da rastemo nas pokreće. U Norminom veoma brzom okruženju nema mesta za greške.

Reaguj!
U NORMI se odluke donose brzo. Brzo rešavamo probleme i dajemo rezultate. Nikad se ne dvoumimo: postavimo ciljeve, definišemo prioritete i prelazimo u akciju.


Ukoliko želite da na najbolji nacin zapocnete svoju karijeru, pošaljite CV i motivaciono pismo elektronskim putem na karijera.rs@normagroup.com ili prijavnu dokumentaciju pošaljite poštom na adresu Norma Group, Batinska 94, 24000 Subotica.

Biće kontaktirani samo kandidati koju udu u uži izbor i pri tom ce biti obavešteni o daljem toku selekcije.