/  Prakse

Advokatski pripravnik

Advokatska kancelarija Milić

Postavljeno: 08.09.2020.


OBLAST STUDIJA:
Pravo
LOKACIJA:
Beograd
ROK ZA PRIJAVU:
08. 10. 2020.


 Beograd

 

Potreban advokatski pripravnik bez iskustva ili sa iskustvom do 6 meseci, za obuku i rad na poslovima iz oblasti:

 • intelektualna svojina
 • pravo interneta
 • zaštita podataka o ličnosti
 • IT pravo
 • medijsko pravo
 • u toku obuke, pripravnik će po potrebi biti angažovan i na drugim predmetima iz građansko-pravne materije

 

Uslovi konkursa:

 • završen pravni fakultet
 • visok nivo poznavanja engleskog jezika
 • odlično poznavanje rada na računaru
 • bez iskustva ili iskustvo do 6 meseci

 

Prednosti:

 • afinitet prema oblastima rada za koje se konkurs raspisuje
 • master prava intelektualne svojine (završeno ili u toku)
 • dobro poznavanje interneta, sredstava savremene komunikacije i novih tehnologija

 

Ukoliko ste zainteresovani za sticanje znanja i razvoj karijere u pravnim oblastima koje sve više dobijaju na značaju, pošaljite propratno pismo sa motivima apliciranja, kao i biografiju sa fotografijom, koja sadrži vaše dosadašnje profesionalno iskustvo.