/  Prakse

Advokatski pripravnik

Advokatska kancelarija Đalić

Postavljeno: 03.11.2020.


OBLAST STUDIJA:
Pravo
LOKACIJA:
Beograd
ROK ZA PRIJAVU:
03. 12. 2020.


Beograd

 

Potrebna su nam dva izvršioca, bez iskustva.

 

Advokatska kancelarija Đalić širi svoj tim i ponovo je u mogućnosti da pruži priliku za saradnju diplomiranim pravnicima koji imaju želju da se bave advokaturom. 

 

Naš tim je moderan i dinamičan, ali istovremeno posedujemo značajno iskustvo koje svakodnevno nadograđujemo i trudimo se da dostignemo najviše profesionalne standarde. Naš tim razvijamo kroz saradnju sa kolegama koji dele našu ljubav prema advokaturi, kao i naše shvatanje odgovornosti prema klijentima i zadacima koji su nam povereni. 

 

Pretežne oblasti rada kancelarije su: građansko pravo, privredno pravo, ugovorno pravo, nekretnine, pravo intelektualne svojine, poresko pravo.

 

Ukoliko ste studirali prava sa željom da postanete advokat, a istovremeno delite naše ciljeve i profesionalne standarde, bićemo srećni da vas upoznamo u cilju eventualne saradnje!

 

 Obavezni uslovi konkursa:

 • završen pravni fakultet – osnovne studije
 • znanje engleskog jezika (pisano i govorno)
 • znanje rada na računaru (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorije 
 • opredeljenje da se advokaturom bavite kao životnim pozivom
 • odgovornost prema izvršavanju obaveza 
 • želja i spremnost na učenje i usavršavanje
 • spremnost na saradnju sa našom kancelarijom (obavljanje pripravničkog staža) u trajanju od najmanje 2 godine

 

Našim pripravnicima nudimo:

 • obavljanje pripravničkog staža i učenje kroz aktivnu ulogu u radu kancelarije i sticanje iskustva iz oblasti rada kancelarije 
 • kontinuirano usavršavanje kroz prevazilaženje profesionalnih izazova u modernom i dinamičnom okruženju
 • napredovanje u zavisnosti od rezultata rada
 • mogućnost za nastavak saradnje nakon položenog pravosudnog ispita
 • adekvatnu nadoknadu u skladu sa napredovanjem u obuci

 

Zainteresovani kandidati treba da dostave: radnu biografiju i motivaciono pismo.