/  Prakse

Assistant Advertising Manager

Adria Media Group

Postavljeno: 21.09.2018.


OBLAST STUDIJA:
Mediji i komunikacije, Marketing i PR, Preduzetništvo
LOKACIJA:
Beograd
ROK ZA PRIJAVU:
29. 02. 2020.


Program prakse u trajanju od 3 meseca će uključiti sledeće:

 • Upoznavanje sa načinom prodaje širokog spektra oglasnog prostora na Internetu (web sajtovi i drugi digitalni mediji, kreativne web kampanje)
 • Kreiranje specifičnog pristupa za prisustvo svakog pojedinačnog klijenta na Webu
 • Razumevanje potreba klijenata i realna procena ciljeva kampanja
 • Učestvovanje u kreiranju i implementaciji prodajnih strategija
 • Uvid u dinamiku i način stvaranja i održavanja kontakta sa klijentima, potpuna briga o klijentima
 • Rad na sticanju novih klijenata, izgradnja i održavanje jakih poslovnih odnosa
 • Saradnja sa editorijalnim i marketing timovima i kreativnom učestovanje u razvoju digitalnih proizvoda
 • Stvaranje kontakt liste klijenata u nekom od tržišnih segmenata
 • Razumevanje digital terminologije (CPM, CPC, SEM, SMM i novih platformi)
 • Tržište i trendovi digitalnih medija

 

Polazni zahtevi:

 • Visoko obrazovanje i motivacija za rad u medijima i prodaji
 • Vrhunska snalažljivost u korišćenju Interneta je obavezna
 • Odlično poznavanje i korišćenje MS office paketa
 • Timski igrač, osoba proaktivanog pristupa poslu
 • Pragmatičan i inicijator, u stalnoj potražnji za izazovom
 • Pismenost (poznavanje gramatike i pravopisa srpskog jezika)
 • Aktivno korišćenje engleskog jezika
 • Fleksibilan, vredan, dobro uklopiv u dinamičnu i zahtevnu radnu sredinu

 

Cilj ove prakse

Da kandidat koji uspešno prođe sve faze programa može da obavlja poslove advertising asistenta u digitalnim medijima. Mentor u toku ovog stručnog usavršavanja je dodeljeni Digital Advertising menadžer, koji prati realizaciju plana i programa prakse za dodeljenog praktikanta, a svaki praktikant u toku tromesečne prakse prima inidividalno ili grupno obuku i povratne informacije od relevantnih mentora uključenih u program praksi.

 

 

 Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.