/  Prakse

Adria Media Group › Grafički dizajner

Rok za prijavu:
Dana za prijavu:
30. 08. 2019
41

Jezici:
Srpski, Engleski
Trajanje:
3 meseca
Nivo:
Osnovne studije, Master studije
Grad:
Beograd
Prijava na:
Oblast studija:
Grafički dizajn


Program prakse u trajanju od 3 meseca će uključiti sledeće:

 • Praktična znanja iz oblasti grafičkog dizajna, usavršavanje rada u Adobe CS paketu
 • Obradu fotografije i ilustracije (u aplikacijama za grafičku obradu – Photoshop, Illustrator, In Design…)
 • Kreiranje oglasnih rešenja
 • Usavršavanje veštine komunikacije i timskog rada
 • Upoznavanje sa načinom izrade i izrada skice/špigla
 • Osnove pripreme za štampu, priprema za štampu
 • Upoznavanje sa kriterijumima izbora fotografije i samostalan izbor / predlog
 • Optimizacija softvera – podešavanje radnog okruženja
 • Pristupanje izradi samog rešenja – pravljenje master strana
 • Razvoj i implementacija novih grafičkih rešenja za izdanja AMG
 • Predlaganje i izrada grafičkih rešenja za potrebe marketinga i advertajzinga

 

Polazni zahtevi:

 • Usmerenje i obrazovanje vezano za oblast dizajna i motivacija za rad u medijima
 • Kreativnost i spremnost na intenzivno vežbanje na ciljanim dizjnerskim rešenjima i učenje
 • Posedovanje osnovnog tehničkog znanja i spremnost na usavršavanje grafičkih rešenja
 • Brzina, preciznost i sposobnost rada u timu i pod vremenskim pritiskom
 • Visok nivo odgovornosti i poštovanje rokova
 • Iskustvo sa editovanjem i upload-ovanjem fotografija, audio i video materijala (poželjno)
 • Portfolio dizajnerskih radova iz sopstvene arhive, sa učešća na konkursima, takmičenjima i dr. (poželjno)
 • Srednji nivo znanja engleskog jezika

 

Cilj prakse:

Cilj ove prakse je da kandidat koji uspešno prođe sve faze programa može da obavlja poslove junior dizajnera kako za medijsko izdanje tako i za potrebe oglasnih rešenja u marketinškim kampanjama.

 

Mentor u toku ovog stručnog usavršavanja je dodeljeni dizajner/prelamač, koji prati realizaciju plana i programa prakse za dodeljenog prkatikanta a svaki praktikant u toku tromesečne prakse prima inidividalno ili grupno obuku i povratne informacije od relevantnih mentora uključenih u program praksi: Art Director-a, šefa preloma dnevnog izdanja, senior prelamača i dizajnera i menadžera iz marketing tima.

 

 

 Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.