/  Prakse

Praksa/Stručno osposobljavanje - monter telekomunikacionih mreža

Inmek VS d.o.o.

Postavljeno: 07.04.2021.


OBLAST STUDIJA:
Telekomunikacije
LOKACIJA:
Beograd
ROK ZA PRIJAVU:
07. 05. 2021.


Praksa/Stručno osposobljavanje - monter telekomunikacionih mreža

Beograd

Stručno osposobljavanje za rad uključuje:

 • Iskusne mentore za praktičnu kao i teorijsku obuku,
 • Relevantnu dokumentaciju za razvoj znanja,
 • Alati i instrumenti,
 • Prijateljsko okruženje

 

Opis posla:

 • Montaža aktivne opreme i aktivacija linkova,
 • Merenje i testiranje optičkih linkova,
 • Spajanje korisnika na optičku mrežu,
 • Spajanje i aktiviranje optičkih čvorova,
 • Izrada optičkih mreža (provlačenje optičkih kablova po sistemima distributivne telekomunikacijske kanalizacije),
 • Izrada FTTH mreža u stubištima zgrada i spajanje korisnika,
 • Mikro kabliranje i provlačenje optičkih kablova,
 • Izrada koaksijalnih mreža,
 • Postavljanje ormarića,
 • Montaža i instalacija opreme za kablovske korisnike,
 • Montaža i instalacija opreme za bežične korisnike.

 

Znanje i veštine:

 • Srednja stručna sprema (SSS),
 • Poželjno da kandidat poseduje vozačku dozvolu B ili C kategorije,
 • Posao podrazumeva terenski rad i rad na visinama.

 

Profil kandidata:

 • Vredna, odgovorna i pedantna osoba koje je spremna da radi i da se usavršava i da za taj rad bude adekvatno nagrađena.

 

Napomena:

Za kandidate koji ispune očekivanja na praksi postoji mogućnost rada u inostranstvu (Nemačka, Slovenija, Hrvatska).