Rok za prijavu na ovaj program je istekao.
Ovde možete pogledati pregled trenutno aktuelnih programa.

Naj Student - više od studiranja

› Edukativni program za mlade sa invaliditetom "Aktivacijom do zaposlenja"


Telefon:
na upit
Prijava na:
Website:
Nivo studija:
Osnovne studije, Master studije, Doktorske studije
Vrsta/tip programa:
Ostali programi
Jezik:
Srpski
Oblast:
na upit
Zemlja:
Srbija, Beograd

Udruženje Forum mladih sa invaliditetom organizuje petodnevni edukativni program za mlade sa invaliditetom, od 18 do 30 godina, koje žele da razviju svoja znanja i veštine i iskoriste mogućnost usavršavanja i unapređenja konkurentnosti na tržištu rada.

 

Program je kreiran na osnovu iskustva Foruma mladih sa invaliditetom u saradnji sa velikim brojem kompanija i organizacija na procesu zapošljavanja. Cilj programa je osnaživanje pojedinaca u procesu traženja posla, ukazivanje na različite mogućnosti radnog angažovanja i sticanje modernih znanja i veština koje su označene od poslodavaca kao prednost pri zapošljavanju.

 

Tokom petodnevne obuke polaznici će razviti sopstveni karijerni plan i akcioni plan zapošljavanja, kao i pohađati radionice kroz koje će razviti veštine komunikacije, timskog rada i digitalne veštine.

 

Više o programu 

Mesto održavanja:

Grad Beograd

Adresa: Terazije 23/Cara Lazara 5-7

Ko može da se prijavi?

Poziv je otvoren za mlade osobe sa invaliditetom, od 18 do 30 godina, koji imaju trenutno prebivalište u Gradu Beogradu.

 

Ukoliko imaš više od 30 godina, razmotrićemo i tvoju prijavu J

Broj učesnika:

Biće realizovana edukacija sa 2 grupe polaznika.

Broj učesnika za jednu edukaciju je 15.

Vreme realizacije: 

Period u kome će edukacije biti održane je od 23. januara do 17. februara 2017.

 

Nakon isteka roka za prijavu, polaznici će biti podeljeni u 2 grupe i obavešteni o tačnim datumima održavanja edukacije.

 

Svaka grupa će proći edukaciju koja traje 5 dana, u periodu od 10.00 do 17.00 časova.

 

Sadržaj  programa:

Aktivno traženje posla- Samopromišljanje o vlastitoj karijeri

Mogućnosti razvoja karijere u tri sektora: državni, privatni i civilni

Omladinska politika/Volontarizam/Aktivno učešće u zajednici

Timski rad/ Komunikacija

Digital – društvene mreže i kako ih koristimo za naš cilj

 

Program će voditi sertifikovani treneri.

 

Polaznici će dobiti sertifikat o pohađanju programa.

 

 

Učešće na obuci je besplatno. Forum mladih sa invaliditetom snosi sve troškove obuke: radnog materijala, zakupa sale, ishrane, osveženja.

 

Kako se prijaviti?

Da biste se prijavili za učešće u programu potrebno je popuniti Prijavni formular (dostupan i na sajtu www.fmi.rs).

 

Prijavni formular se šalje na e-mail adresu: office@fmi.rs .

 

Rok za podnošenje prijava je 15. januar 2017.

 

Prijave poslate nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

        

Na osnovu primljenih prijavnih formulara, biće odabrano ukupno 30 učesnika.

 

Za sve dodatne informacije o programu možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom putem telefona 011 32 20 632 (od 09:00h do 17:00h) ili putem mail-a office@fmi.rs .

 

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Aktivacijom do inkluzije u zapošlјavanju-podrška mladima sa invaliditetom”, koji sprovodi Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i SeConS grupom za razvojnu inicijativu. Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta.