Rok za prijavu na ovaj program je istekao.
Ovde možete pogledati pregled trenutno aktuelnih programa.

Naj Student - više od studiranja

› Letnja umetnička škola u Petnici: Implicitni red


Telefon:
na upit
Prijava na:
Website:
Nivo studija:
Osnovne studije, Master studije
Vrsta/tip programa:
Letnje i zimske škole
Jezik:
Srpski
Oblast:
Dramska umetnost, Filmska umetnost, Muzička umetnost, Likovna umetnost, Istorija i teorija umetnosti, Modni dizajn, Fotografija, Književnost, Dizajn , Grafički dizajn, Digitalna umetnost
Zemlja:
Srbija,

Univerzitet umetnosti u Beogradu poziva studente da se prijave na konkurs za učešće na radionicama Letnje umetničke škole 2017. u Petnici:

Implicitni red

Univerzitet umetnosti tradicionalno organizuje Letnju umetničku školu kao intenzivni interdisciplinarni program radionica koji se bavi savremenim tumačenjem umetničkih tendencija i kulturnih potencijala naše zemlje. Ove godine Univerzitet, kroz saradnju sa Istraživačkom stanicom Petnica, povezuje interdisciplinarni i inovativni pristup umetničkom istraživanju sa istraživanjima u nauci i tehnologiji. Koncept je izgrađen oko pojma impliciranja – informatičke povezanosti između različitih nivoa nekog fenomena koji na prvi pogled deluju nepovezano, a koji je neposredno preuzet iz kvantne fizike.

 

Učesnici

Program je namenjen studentima fakulteta FLU, FMU, FPU i FDU Univerziteta umetnosti, kao i studentima partnerskih škola iz inostranstva.

 

Vreme i mesto održavanja

Od 13. do 17. jula 2017. godine u kompleksu Istraživačke stanice Petnica kod Valjeva.

 

Rok za prijavljivanje

30. maj 2017. godine

 

E-mail adresa za prijavu

lus@arts.bg.ac.rs

 

Dokumenta za prijavljivanje

 • Popunjen prijavni formular
 • Umetnička biografija za studente FMU i FDU, odnosno portfolio za studente FLU i FPU**portfolio treba da sadrži 5 do 7 odabranih radova

Za dodatne informacije možete nam se obratiti mejlom lus@arts.bg.ac.rs.

 

Radionice

 1. Eksperimentalna fotografija i animacija
 2. Elektro-akustička kompozicija
 3. Nove metode u klasičnim likovnim medijima i Teorije Grafa
 4. Paradigma prošlosti i savremenih umetničkih tendencija “Tekst i hipertekst”*

*opis radionica u Programu LUŠ

 

Univerzitet umetnosti obezbeđuje smeštaj i ishranu studenata u Petnici.

 

Program radionica

Autori:

 • Sanja Filipović, doktor didaktičko-metodičkih nauka, profesor Fakulteta likovnih umetnosti
 • Bojana Škorc, doktor psihologije, profesor Fakulteta likovnih umetnosti
 • Saša Radojčić, doktor filozofije, profesor Fakulteta likovnih umetnosti

 

Eksperimentalna fotografija i animacija

 • Voditelj-mentor: Vladimir Perić, profesor Fakulteta primenjenih umetnosti
 • Mediji: digitalna fotografija, „Stop motion“ animacija, fotomontaža, kombinovani mediji.
 • Cilj: kreiranje fotografija kao vida likovnog izražavanja kroz kreativnu i studijsku fotografiju različitim fotografskim medijima i samostalno artikulisanje autorskog animiranog (slikovno-zvučno-pokretni) projekta baziranog na narativnom predlošku. 
 • Zadatak: Transponovanje vizuelne predstave (slika, crtež, grafika, ilustracija, fotografija), njeno pokretanje i oživljavanje tehnikama tradicionalne animacije i uz pomoć kompjutera. Primena metoda kinematike kroz pravljenje iluzije kretanja predmeta, raznih vrsta živih bića, atmosferskih pojava i vizuelnih efekata kroz kratki animirani film.

 

 

Elektro-akustička kompozicija

 • Voditelji-mentori: Svetlana Savić, profesor Fakulteta muzičke umetnosti i asistent Vladimir Korać
 • Medij: elektronska kompozicija, elektro-akustička kompozicija
 • Cilj: Kreiranje elektronske (ili elektro-akustičke) kompozicije kojoj prethodi istraživanje prirode zvuka, uzorkovanje i modelovanje zvuka pomoću usko specijalizovanih softvera
 • Zadatak: Kroz individualni rad – kreiranje originalnog muzičkog sadržaja koji ostvaruje korelaciju između: 1-forme kompozicije (na makro planu), 2-uzorkovanog i/ili semplovanog zvuka kao osnovnog gradivnog elementa i polazišne tačke za komponovanje celine (na mikro planu)  i specifičnih fenomena prirodnih nauka.

 

Nove metode u klasičnim likovnim medijima
Teorije grafa

 • Voditelji-mentori: Aleksandar Mladenović i Adam Pantić
 • Mediji: umetnička grafika, performans, kombinovani mediji
 • Cilj: Prvi deo radionice istraživaće grafički jezik kroz esperimentalni laboratorijski rad i istraživanje tehnoloških i likovno-izražajnih svojstava materijala, a drugi deo je teorijsko-praktični.
 • Zadatak: Upoznavanje učesnika sa istraživačkim postupcima u inovativnom grafičkom mediju kroz eksperimentalni interdisciplinarni pristup umetnosti, tehnologijama i prirodnim naukama.

 

Paradigma prošlosti i savremenih umetničkih tendencija: „Tekst i hipertekst“

 • Voditelj-mentor: Saša Radojčić, profesor Fakulteta likovnih umetnosti
 • Medij: multimedija, IKT, video, fotografija
 • Cilj: Uvid u mogućnost celovitosti iskustva, kao i umetničko izražavanje tog uvida. Proizvodi radionice: po dva multimedijska rada, Wiki stranice, kao i prateća dokumentacija.
 • Zadatak: Kroz plenarni, individualni i grupni rad realizuju se segmenti radionice u etapama:  teorijski uvod – holističko shvatanje stvarnosti, svet života, tekst i hipertekst, analiza i obrada zadatih tekstova; kreiranje Wiki stranica.

 

Tokom trajanja Letnje umetničke škole svi polaznici će imati priliku da rade u Integrativnoj radionici čiji je cilj razmena ideja i iskustava cele grupe studenata.