Rok za prijavu na ovaj program je istekao.
Ovde možete pogledati pregled trenutno aktuelnih programa.

› Poziv za predaju prijava za projekte iz Srbije za 2019. godinu u okviru Erazmus+ KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih


Telefon:
na upit
Prijava na:
Website:
Nivo studija:
Osnovne studije, Master studije, Doktorske studije
Vrsta/tip programa:
Ostali programi
Jezici:
Srpski, Engleski
Oblast:
na upit
Zemlja:
Srbija,

Izvršna agencija Evropske komisije (EACEA) je u okviru Opšteg poziva za 2019. godinu objavila poziv za predaju projekata u okviru KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima – Saradnja programskim i partnerskih zemalja (ACPALA) za 2019. godinu.

 

U okviru Ključne aktivnosti 2 programa Erazmus+ i podakcije Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih od konkursnog roka za projekte za 2019. godinu, akteri iz Srbije po prvi put mogu biti podnosioci projekata u okviru budžetske linije namenjene programskim zemljama (ACPALA). U okviru posebne programske i budžetske linije Omladinski prozor za Zapadni Balkan, akteri iz Srbije od 2019. godine, ne mogu više biti podnosioci predloga projekata, ali zato i dalje mogu učestvovati kao partneri podnosiocima projekata iz regiona Zapadnog Balkana.

 

Projekti KA2 Izgradnje kapaciteta su transnacionalni projekti, bazirani na partnerstvima između različitih vrsta aktera aktivnih na polju obrazovanja i treninga, rada sa mladima, kao u drugim sektorima – u programskim i partnerskim zemljama. Akteri iz Srbije su do sada bili najuspešniji korisnici sredstava namenjenih ovim projektima na Balkanu (više informacija možete pronaći ovde).

 

U 2019. je došlo i do promene roka za predaju projekata Izgradnje kapaciteta u oblasti mladih. Rok za predaju projekata za 2019. godinu je 24. januara do 12 časova (podne).

 

Više detalja o pravilima i mogućnostima učešća možete pronaći u Erazmus+ Programskom vodiču za 2019. godinu. Deo koji se odnosi na mogućnost direktnog podnošenja projekata aktera iz Srbije se nalazi u odeljku KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih.

 

Podsećamo da je registracija PIC broja obavezna za sve partnere na projektu.