Saveti

 
IELTS je međunarodni ispit za proveru znanja engleskog jezika, usklađen sa CEFR-ovim (Common European Framework of Reference) nivoima znanja. Dobijanjem ovog sertifikata dokazujete sposobnost komuniciranja na engleskom jeziku na sve četiri jezičke veštine - slušanje,… » više o ovom savetu

BEC - Business English Certificates (objavljeno: 16.05.2013.)

 
BEC je međunarodno priznat sertifikat (podjednako u inostranstvu i u našoj zemlji) kojim pokazujete svoje znanje poslovnog engleskog jezika koji se koristi na radnom mestu. Prema tome, BEC sertifikat je namenjen svima onima kojima Engleski… » više o ovom savetu

Engleski jezik - Cambridge ESOL (objavljeno: 16.05.2013.)

 
www.cambridgeesol.org General English: KET, PET, FCE, CAE, CPE Skills-base Assesment: CELS, Skills for Life Business English: BEC, BULATS Academic English: IELTS Cambridge ESOL testovi su namenjeni onima kojima engleski nije maternji jezik. Polaganjem ovih testova… » više o ovom savetu

Engleski jezik - TOEFL (objavljeno: 16.05.2013.)

 
TOEFL utvrđuje nivo znanja engleskog jezika ljudi kojima ovo nije maternji jezik. Veliki broj stranih univerziteta na kojima se nastava sluša na engleskom zahteva da kandidati imaju određeni broj bodova na ovom testu (svaka institucija… » više o ovom savetu