Saveti

Portugalski kao strani jezik (objavljeno: 16.05.2013.)

 
Postoji nekoliko nivoa zvaničnih sertifikata o Vašem poznavanju portugalskog kao stranog jezika. Ti nivoi su:   1. CIPLE- Certificado Inicial de Portugues Lingua Estrangeira2. DEPLE- Diploma Elementar de Portugues Lingua Estrangeira3. DIPLE- Diploma Intermedio de… » više o ovom savetu