Naj Student - više od studiranja

Saveti

Učenje nakon završetka studija (objavljeno: 20.10.2017.)

 
Za diplomirane studente, osim što je važno da nakon završetka fakulteta pronađu radnu poziciju u okviru koje će imati priliku da iskažu naučeno tokom studija, značajno je istaći neophodnost kontinuiranog sticanja novih znanja.   Foto:… » više o ovom savetu

Studentski planovi za leto (objavljeno: 26.06.2017.)

 
Nakon termina poslednjeg ispita letnjeg roka, imaćete slobodnog vremena u znatno većoj meri, što bi se moglo okarakterisati kao zasluženi odmor. Ukoliko je za vas pomenuti odmor ujedno i dugoočekivani, počnite da razmišljate o načinima… » više o ovom savetu

Sistematski pregledi (objavljeno: 26.05.2017.)

 
Nakon što se upišete na fakultet, morate znati da redovno učenje i polaganje ispita nije vaša jedina obaveza. Nakon završenih predavanja u prvom semestru prve godine, potrebno je da uradite sistematski pregled. Ukoliko ste konkurisali… » više o ovom savetu

Upravljanje vremenom u toku studija (objavljeno: 08.05.2017.)

 
Za studente je, najčešće, od posebnog značaja potreba prilagođavanja načina uz pomoć kojih mogu da balansiraju vreme za učenje i predviđeni odmor, naročito kada se čini da je dodatno vreme upravo ono što im nedostaje… » više o ovom savetu

Poslovi za vreme trajanja studija (objavljeno: 09.03.2017.)

 
U odgovarajućem trenutku, odnosno semestru, tokom studija važno je razmotriti opciju uključivanja u neki od oblika prakse, obuke, ili honoranih poslova. Osim što stoji u funkciji obezbeđenja izvora finansiranja troškova obrazovanja, to će značiti usvajanje… » više o ovom savetu
 
O samodisciplini može se govoriti kao o kreiranju novih navika mišljenja, akcija, pozitivnih napora. Takođe, može biti razmotrena i sa stanovišta samopotvrđivanja, odnosno postizanja  željenih ciljeva. Pogled na izgradnju disciplinovanog ponašanja prvenstveno sa sobom nosi… » više o ovom savetu