Rok za prijavu na ovu stipendiju je istekao.
Ovde možete pogledati pregled trenutno aktuelnih stipendija.
  /  Stipendije

EKO stipendija za postdiplomske - master studije na Univerzitetu tehničkih nauka na Kritu, Grčka 2019


Trajanje:
2  semestra
Zemlja:
Grčka
Jezik:
Engleski
Prijava na:
Nivo studija:
Master studije
Vrsta/tip:
za studiranje, za istraživanje
Website:
Oblast studija:
Hemija, Metalurgija, Mehatronika

Kompanija EKO Serbia, članica Hellenic Petroleum Grupe, dodeljuje stipendije za studente iz Srbije na Univerzitetu tehničkih nauka na Kritu, program - Naftni inženjering.

 

Stipendija je obezbeđena za jednog studenta iz Srbije u trajanju od 12 meseci. Istraživanja i predavanja na Master programu održavaće se na engleskom jeziku, uz korišćenje inovativnih metoda koja uključuju gostujuća predavanja, seminare, istraživačke projekte iz oblasti Naftne industije i Energetskog tržišta. Studentima će takođe biti omogućena praktična predavanja u kompaniji, kao i praktičan uvid u način donošenja odluka u Grčkoj ali i ostalim zemljama u kojima Hellec Petroleum Grupa posluje.

 

Uslovi za dodeljivanje stipandija

Pravo na apliciranje za stipendiju imaju kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • Završen fakultet iz inženjerskih oblasti (mahanika, metalurgija, hemija), sa minimalnim prosekom 7
  • Aktivno korišćenje engleskog jezika uz internacionalnu diplomu
  • Kandidat nije korisnik drugih stipendija

 

Za kandidate koju uđu u uži izbor biće organizovani intervjui, a pobednički kandidat biće odabran od strane Univerziteta u Grčkoj.

 

Neophodna dokumentacija (na engleskom jeziku)

  1. Prijava (formular dostupan na strani Fakulteta)
  2. Kopija diplome o završenim studijama i uverenje o proseku - overen od strane sudskog tumača
  3. Ukoliko u trenutku podnošenja zahteva nije izdata diploma, potrebno je dostaviti overen dokument izdat od strane Sekretarijata fakulteta/odeljenja koji potvrđuje da su sve diplomske obaveze ispunjene
  4. Potvrda o aktivnom korišćenju engleskog jezika (kopija indeksa na strani sa ocenom iz jezika, potvrda i završenom kursu, diploma)
  5. Dva pisma preporuke (formular dostupan na sajtu fakulteta) - Prednost je ukoliko preporuka stigne direktno sa maila davaoca preporuke a prihvataju se i pisane preporuke sa kontaktom za preporuku
  6. Detaljan CV kandidata uz navođenje eventualnog iskustva iz navedenih oblasti

 

Visina stipendije

Studentima će biti pokriveni svi troškovi master studija - školarina u iznosu od 4.000 evra, kao i troškovi smeštaja i života u Grčkoj u iznosu od 1.000 evra mesečno u trajanju od 12 meseci.

 

Rok i način prijave

Prijava studenata za stipendije u školskoj godini 2019/2020 je 31. maj 2019. godine.

 

Prijave možete dostaviti poštom na sledeću adresu: School of Mineral Resoursec Engineering, Technical University of Crete, Kounoupidiana 73100, Chania Greece.

 

Putem maila - info@peteng-master.tuc.gr a u CC mail uključiti stipendije@hellenic-petroleum.rs

 

Za više informacija i stipendiji, načinu prijave i neophodnim dokumentima, slobodno nas kontaktirajte na mail: info@peteng-master.tuc.gr i stipendije@hellec-petroleum.rs.