Rok za prijavu na ovu stipendiju je istekao.
Ovde možete pogledati pregled trenutno aktuelnih stipendija.
  /  Stipendije

Stipendiran studijski boravak studenata Univerziteta u KG na Univerzitetu Fridrih Aleksandar Erlangen-Nirnberg (Nemačka)


Trajanje:
1  semestar
Zemlja:
Nemačka
Jezici:
Engleski, Nemački
Prijava na:
Nivo studija:
Master studije, Doktorske studije
Vrsta/tip:
za studijske boravke
Website:
Oblast studija:
Hemija

Univerzitet u Kragujevcu je u saradnji sa Erasmus+ objavio poziv za prijavu studenata za stipendirani jednosemestralni studijski boravak na Univerzitetu Fridrih Aleksandar Erlangen-Nirnberg (Nemačka).

 

Na osnovu ugovora o saradnji sa Univerzitetom Fridrih Aleksandar Erlangen-Nirnberg (FAU) na konkurs se mogu prijaviti studenti 2. i 3. nivoa studija Prirodno-matematičkog fakulteta – Institut za hemiju.

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
 2. CV (preporuka Europass CV)
 3. Predlog ugovora o učenju za studente  2. nivoa studija (molimo preuzmite formu), odnosno predlog ugovora o učenju/istraživanju za studente doktorskih studija (molimo preuzmite formu)
 4. Lista položenih ispita i prevod na engleski1
 5. Potvrda da ste redovan student i prevod na engleski1
 6. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog i/ili nemačkog jezika2 (min. B1, preporučljivo B2 nivo)
 7. Kopija pasoša

 

Rok za prijavu: 25. oktobar 2018. godine, do 12:00 sati

 

Bitne napomene:

 • Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača);
 • Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili nemačkog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.
 • Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz dole navedene akademske ponude na engleskom i/ili nemačkom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena (1. strana).

Studenti master studija takođe mogu koristiti mobilnost za istraživanje/pisanje master rada i/ili za realizaciju laboratorijskog projekta.

Studenti doktorskih studija mogu odabrati i neki predmet i/ili samo predložiti relevantno istraživanje.

 

Ovde možete videti akademsku ponudu na engleskom jeziku.

Studenti doktorskih studija mogu pronaći relevantne informacije ovde.

Zainteresovani studenti koji govore nemački jezik, naravno, mogu pogledati celokupnu ponudu FAU i odabrati i predmete koje bi slušali na nemačkom jeziku. Studijske oblasti možete videti ovde.

 

Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu nominovanih kandidata FAU. Nominovani kandidati moraju dalje proći proces prijave na FAU – o čemu će uredno biti informisani.

 

FAU odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

 

Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Period mobilnosti: letnji semestar tekuće akademske godine (mart – juli 2019.)
 • Mesečna stipendija u iznosu od 850 evra
 • Nadoknada za putne troškove u iznosu od 275 evra
 • Dodatne informacije za studente možete pogledati ovde
 • Brošuru FAU možete pogledati ovde

 

Prijava:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića BB
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom/mejlom: Prijava za Erazmus+ mobilnost: Erlangen - Nirnberg