Rok za prijavu na ovu stipendiju je istekao.
Ovde možete pogledati pregled trenutno aktuelnih stipendija.
  /  Stipendije

Konkurs grada Kikinde za stipendije za školsku 2018/19.


Trajanje:
2  semestra
Zemlja:
Srbija
Jezik:
Srpski
Prijava na:
na upit
Nivo studija:
Osnovne studije, Master studije
Vrsta/tip:
za studiranje
Website:

Raspisan je javni konkurs za dodelu stipendija studentima sa teritorije grada Kikinde za školsku 2018/19. godinu.

 

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju:

 • Studenti prve godine studija koji se školuju u obrazovnoj ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija;
 • Studenti druge i viših godina studija prvog i drugog stepena koji se školuju u obrazovnoj ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija, a koji su ostvarili prosečnu ocenu najmanje 9,00 u prethodnoj godini studija;
 • Studenti druge i viših godina studija prvog i drugog stepena u obrazovnoj ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija, a koji su slabijeg materijalnog stanja.

 

Opšti uslovi za učešće na konkursu

Studenti mogu konkurisati za stipendije Grada Kikinde pod sledećim opštim uslovima:

 • da je podnosilac zahteva državljanin Republike Srbije
 • da se školovanje finansira iz budžeta;
 • u toku studiranja nije izgubio godinu;
 • da je položio sve ispite iz prethodnih godina studija;
 • da je student od druge do završne godine osnovnih studija (studenti prvog stepena studija);
 • da je student drugog stepena studija koji nije u radnom odnosu, koji je odmah po završetku osnovnih studija nastavio studije drugog stepena i ukoliko ispunjava ostale uslove u skladu sa pravilnikom (studenti specijalističkih akademskih studija i master studija). 

 

Dokazi koji se podnose uz Obrazac prijave

 • uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija 2018/2019 godine čiji je osnivač Republika Srbija i da se student školuje na teret budžeta  Republike Srbije;
 • uverenje fakulteta o ostvarenoj prosečnoj oceni na prethodnoj godini studija i uverenje o položenim ispitima tokom studiranja;
 • dokaz o nezaposlenosti (za studente koji su na studijama specijalističkih akademskih studija i master studijama).
 • da podnosilac zahteva ima prebivalište ili boravište na području Grada Kikinde;
 • da se školuje u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač  Republika Srbija;
 • da se školuju na teret budžeta Republike Srbije.

 

Dokazi koji podnose svi učesnici konkursa:

 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci);
 • fotokopija (izvod iz čitača) lične karte/ukoliko se ispunjenje uslova ne može utvrditi iz fotokopije lične karte kao dokaz se podnosi uverenje o prebivalištu izdato od strane nadležnog organa;
 • fotokopija kartice tekućeg računa podnosioca zahteva ili najbližeg srodnika;
 • obrazac prijave na konkurs (koji možete preuzeti u prilogu na sajtu Grada (www.kikinda.org.rs)).

 

Pravo na učešće imaju studenti druge i viših godina studija prvog i drugog stepena, a koji su slabijeg materijalnog stanja:

 • podnosilac slabijeg materijalnog stanja ima prosečnu ocenu najmanje 8,00;
 • da je podnosilac zahteva redovan student;
 • da se školovanje finansira iz budžeta;
 • u toku studiranja nije izgubio godinu;
 • da je položio sve ispite iz prethodnih godina studija;
 • da je student od druge do završne godine osnovnih studija (studenti prvog stepena studija);
 • da je student drugog stepena studija koji nije u radnom odnosu, koji je odmah po završetku osnovnih studija nastavio studije drugog stepena i ukoliko ispunjava ostale uslove u skladu sa pravilnikom (studenti specijalističkih akademskih studija i master studija);
 • ukupna mesečna primanja po članu porodice ostvarena u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem je raspisan konkurs ne sme preći utvrđen limit za dečji dodatak;

 

Stipendija

Stipendije se isplaćuju u deset jednakih mesečnih rata, za period februar – novembar, u školskoj godini za koju je stipendija dodeljena.

 

Prijava

Preuzmite konkursnu dokumentaciju 

 

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 08.01.2019. godine do 22.01.2019. godine.

 

Prijava i ostala konkursna dokumenta, odnosno zahtevi studenata za dodelu stipendije za školsku 2018/2019 godinu podnose se u navedenom roku Komisiji za dodelu stipendija Grada Kikinde i predaju na pisarnicu Uslužnog centra Grada Kikinda (šalter broj 5) ili poštom preporučeno na adresu: Grad Kikinda (sa naznakom: Javni konkurs za dodelu stipendija studentima visokoškolskih ustanova sa teritorije Grada Kikinde za školsku 2018/2019 godinu),  Trg srpskih dobrovoljaca 12, 23 300 Kikinda.

 

Dokumentacija ne može biti starija od 6 meseci. 

 

Uz prijavu se podnose kopije traženih dokaza.

 

Tražena uverenja mogu biti iskazana na jednoj ili više isprava zavisno od prakse fakulteta/visoke škole i obrazaca koje koriste.