Rok za prijavu na ovu stipendiju je istekao.
Ovde možete pogledati pregled trenutno aktuelnih stipendija.

Naj Student - više od studiranja

  /  Stipendije

Konkurs grada Subotice za stipendije za školsku 2018/19. godinu


Trajanje:
2  semestra
Zemlja:
Srbija
Jezik:
Srpski
Prijava na:
Nivo studija:
Osnovne studije, Master studije, Specijalističke studije
Vrsta/tip:
za studiranje
Website:

Raspisan je konkurs za dodelu stipendija za studente sa teritorije grada Subotica za školsku 2018/19. godinu.

 

Dodeljuje se 100 stipendija.

 

Stipendije se dodeljuju za školsku 2018/2019. godinu i isplaćuju se u deset jednakih mesečnih rata.

 

Iznos stipendije po studentu se određuje najviše do visine iznosa stipendije na koji se ne plaća porez na dohodak građana po Zakonu o porezu na dohodak građana.

 

Uslovi za dobijanje stipendije

Stipendiju može ostvariti student pod sledećim uslovima:

 • da je državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište na teritoriji Grada Subotice najmanje godinu dana pre raspisivanja konkursa,
 • da upisuje prvi put bilo koju godinu studija prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), ili studije drugog stepena ( master akademske studije, specijalističke strukovne studije, specijalističke akademske studije) na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija,
 • da je upisao tekuću školsku godinu na teret budžeta Republike Srbije.

 

Stipendiju ne ostvaruje student:

 • koji ima status apsolventa, ili je u produženom statusu,
 • koji je u radnom odnosu,
 • ako u toku školske godine napusti školovanje,
 • ako je navršio 26 godina života,
 • ako je korisnik druge stipendije.

 

Dokumenta za prijavu

Student uz popunjeni obrazac prijave na konkurs obavezno podnosi sledeću dokumentaciju:

 • kratku biografiju,
 • uverenje o upisu na visokoškolsku ustanovu, ili o upisu na narednu godinu studija,
 • uverenje o prosečnoj oceni tokom svih prethodnih godina studija, a za studente koji upisuju prvu godinu osnovnih studija
 • overenu fotokopiju svedočanstva o uspehu u svim razredima srednje škole,
 • fotokopiju lične karte, ili potvrdu MUP-a o prebivalištu,
 • potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje o nezaposlenosti, ili Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o nezaposlenosti,
 • uverenje o prihodima izdato od strane Sekretarijata za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave Grada
 • Službe za opštu upravu i zajedničke poslove (Uslužni centar Grada).

 

Za ostvarivanje bodova po kriterijumu socijalno-ekonomskog statusa,studenti bez roditeljskog staranja i/ili korisnici prava novčane pomoći uz prijavu dostavljaju i:

 • fotokopiju Rešenja o smeštaju u drugu porodicu,
 • fotokopiju rešenja o priznavanju prava na novčanu socijalnu pomoć, odnosno, fotokopiju socijalne anamneze izdate od strane Centra za socijalni rad Grada Subotice.

 

Odluku o dodeli stipendija donosi Gradonačelnik na osnovu rang liste sačinjene od strane Komisije.

 

Posebni uslovi

Po konačnosti Odluke o dodeli stipendija sa studentom – korisnikom stipendije zaključuje se Ugovor o stipendiranju.

 

Student kome se dodeljuje stipendija ima obavezu da u prvih šest meseci po završetku studija traži zaposlenje na teritoriji Grada Subotice.

 

Student - korisnik stipendije prilikom prvog zapošljavanja dužan je da o tome obavesti Sekretarijat za društvene delatnosti Gradske uprave sa priloženom potvrdom poslodavca.

 

Ukoliko se student – korisnik stipendije u roku od godinu dana od dana prijema poslednje rate stipendije ne javi davaocu stipendije sa potvrdom iz stava 3. ove tačke ili sa potvrdom Nacionalne službe za zapošljavanje, da se vodi kao nezaposleno lice, nastaje mu obaveza da celokupan iznos stipendije vrati davaocu stipendije u roku od mesec dana od dana prijema obaveštenja o nastaloj obavezi koju će mu uputiti Sekretarijat za društvene delatnosti Gradske uprave.

 

Prijava

Prijava za konkurs može se preuzeti u Gradskom uslužnom centru, odnosno, sa veb-sajta Grada Subotice: www.subotica.rs.

 

Prijave za dodelu stipendije po ovom Konkursu dostavljaju se Komisiji za dodelu stipendija, predajom u Gradski uslužni centar Grada Subotice, Trg slobode 1 ili poštom.

 

Konkurs je otvoren od 24. 10. 2018. godine do 14. 11. 2018. godine.

 

 

Sve ostale informacije možete videti na sajtu grada, ili možete dobiti u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave Subotica, Trg slobode 1, 3. sprat/305, ili na telefon 024-626-883.