Rok za prijavu na ovu stipendiju je istekao.
Ovde možete pogledati pregled trenutno aktuelnih stipendija.

Naj Student - više od studiranja

  /  Stipendije

Konkurs grada Užica za stipendije za školsku 2018/19. godinu


Trajanje:
2  semestra
Zemlja:
Srbija
Jezik:
Srpski
Prijava na:
na upit
Nivo studija:
Osnovne studije, Master studije, Specijalističke studije, Doktorske studije
Vrsta/tip:
za studiranje
Website:

Raspisan je konkurs za dodelu stipendija za studente sa teritorije grada Užica za školsku 2018/19. godinu.

 

Pravo učešća na konkursu imaju:

 • studenti studija prvog stepena
 • studenti studija drugog stepena

 

Opšti uslovi

Studenti mogu konkurisati za stipendije grada Užica, pod sledećim opštim uslovima:

 • da se školuju u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija
 • da se školuju na teret budžeta Republike Srbije
 • da imaju prebivalište na teritoriji grada Užica najmanje pet godina unazad, neprekidno, u odnosu na datum raspisivanja konkursa.

 

Posebni uslovi

Studenti I godine studija prvog stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

 1. Ostvarena prosečna ocena u završnom razredu srednje škole najmanje 4,80;
 2. Učešće na takmičenjima u završnom razredu srednje škole koje je rezultiralo osvajanjem:
  • prvog ili drugog mesta na okružnom takmičenju
  • prvog, drugog ili trećeg mesta mesta na republičkom takmičenju
  • jednog od prvih pet mesta na međunarodnom takmičenju.*

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

 1. svedočanstvo o završnom razredu srednje škole
 2. diplomu ili potvrdu o postignutim rezultatima na takmičenjima u završnom razredu srednje škole
 3. uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija i statusu studenta koji se školuje na teret budžeta.
 4. kopija lične karte studenta (ukoliko se ispunjenje uslova ne može utvrditi iz kopije lične karte kao dokaz se podnosi uverenje o prebivalištu izdato od strane nadležnog organa).

Sportske nagrade su osnov za dodelu stipendije ukoliko su ispunjeni i dodatni uslovi:

 • da je u pitanju nagrada osvojena na takmičenju u pojedinačnom sportu
 • da je učenik učestvovao na takmičenju kao predstavnik škole koju pohađa
 • da je osvojeno: prvo ili drugo mesto na okružnom takmičenju, prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju, jedno od prvih pet mesta na međunarodnom takmičenju.

 

Studenti II godine i viših godina studija prvog stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

 1. položeni svi ispiti iz prethodne godine studija, predviđeni studijskim programom
 2. ostvarena prosečna ocena, iz prethodne godine studija, najmanje 9,00.

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

 1. uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija i statusu studenta koji se školuje na teret budžeta
 2. uverenje fakulteta o ostvarenoj prosečnoj oceni na prethodnoj godini studija i o položenim ispitima – činjenica da su položeni svi ispiti iz prethodne godine studija mora biti iskazana kao 60 ESPB osvojenih bodova.
 3. kopija lične karte studenta / ukoliko se ispunjenje uslova ne može utvrditi iz kopije lične karte kao dokaz se podnosi uverenje o prebivalištu izdato od strane nadležnog organa.

 

Studenti studija drugog stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

 1. položeni svi ispiti iz prethodne godine studija, predviđeni studijskim programom
 2. ostvarena prosečna ocena, iz prethodne godine studija, najmanje 9,00 da je student nezaposlen.

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

 1. uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija drugog stepena i statusu studenta koji se školuje na teret budžeta
 2. uverenje fakulteta o ostvarenoj prosečnoj oceni na završnoj godini studija prvog stepena ili na prethodnoj godini studija drugog stepena
 3. kopija lične karte studenta / ukoliko se ispunjenje uslova ne može utvrditi iz kopije lične karte kao dokaz se podnosi uverenje o prebivalištu izdato od strane nadležnog organa.
 4. dokaz da su nezaposleni.

 

Isplata stipendija

Stipendije se isplaćuju u 10 jednakih mesečnih rata, za period septembar – jun, u školskoj godini za koju je stipendija dodeljena.

 

Prijava

Prijave na konkurs, sa traženim dokazima o ispunjenju uslova, podnose se Komisiji za stipendiranje talentovanih učenika i studenata, grada Užica za školsku 2018/2019. godinu, preko pisarnice Gradske uprave, soba broj 12, do 12.11. 2018. godine, ili preko pošte preporučeno na adresu: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti, ul. Dimitrija Tucovića 52, Užice.

Obrazac prijave može se preuzeti u pisarnici gradske uprave.