Rok za prijavu na ovu stipendiju je istekao.
Ovde možete pogledati pregled trenutno aktuelnih stipendija.
  /  Stipendije

Konkurs opštine Topola za stipendije za školsku 2018/19


Trajanje:
na upit 
Zemlja:
Srbija
Jezik:
Srpski
Prijava na:
na upit
Nivo studija:
Osnovne studije, Master studije
Vrsta/tip:
za studiranje
Website:

Komisija za dodelu stipendija opštine Topola raspisuje konkurs za dodelu studentskih stipendija za školsku 2018/19. godinu.

 

Uslovi za dodelu stipendija

Pravo na stipendiju imaju:

 • Studenti visokih škola, fakulteta i master akademskih studija čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srbije, koji imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva i to;  
 • Studenti prve godine fakulteta sa prosečnom ocenom iz srednje škole 4,50 i većom;
 • Studenti druge godine pa do završne godine studija i studenti master akademskih studija koji su postigli rezultat u studiranju izražen kroz najmanju prosečnu ocenu 8,00 u prethodnoj školskoj godini.   

 

Studenti mogu ostavriti pravo na stipendiju pod uslovom da u toku studiranja nisu obnovili više od jedne godine studija.

 

Pravo na stipendiju nemaju:

 • Studenti Vojne i Policijske akademije;
 • Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije, za koje su sredstava u potpunosti obezbeđena u toku trajanja studija, kao i zaposlenje po sticanju odgovarajućeg zvanja;
 • Studenti koji su navršili 27 godina života.  

 

Potrebna dokumenta

 • Prijava koja sadrži lične podatke studenta (obrazac dostupan na pisarnici Opštinske uprave Opštine Topola),
 • Potvrda srednje škole o proseku ocena ili overena fotokopija svedočanstva iz srednje škole,
 • Potvrda fakulteta/ visoke škole o upisanoj godini studija, ostvarenoj prosečnoj oceni najmanje 8,00 tokom prethodne školske godine kao i dokaz da se finansiraju iz Budžeta Republike Srbije,
 • Dokaz da u toku studiranja nisu obnovili više od jedne godine studija (overena fotokopija indeksa),
 • Overenu fotokopiju lične karte (ukoliko je lična karta sa čipom mora biti očitana),
 • Uverenje o prebivalištu studenta.    

 

Svi dokazi koji se prilažu moraju biti zvanične isprave odgovarajuće ustanove (izdati u propisanoj formi i overeni).

 

Rok za podnošenje prijava  

Prijave na konkurs sa propisanom dokumentacijom podnose se u periodu od 03.01.2019. godine do 23.01.2019. godine i to neposredno na šalterima pisarnice Opštinske uprave Opštine Topola, Bulevar Kralja Aleksandra I br.9.

 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 23.01.2019. godine, najkasnije do 15h.  

 

Kandidati koji podnesu nepotpune prijave, biće obavešteni pismenim putem da ih dopune u roku od 7 dana od dana prijema poziva.

 

Ukoliko u ostavljenom  roku ne izvrše dopunu, ove prijave neće biti razmatrane.

 

Rok za obaveštavanje o rezultatima Konkursa

 

Odluku o dodeli stipendija, na predlog Komisije za dodelu stipendija, donosi Predsednik opštine, najkasnije do 14.02.2019. godine.  

 

Student koji je nezadovoljan Odlukom  o dodeli stipendija može da uloži prigovor Opštinskom veću opštine Topola, u roku od osam dana od dana objavljivanja Odluke. 

 

Sva prava i obaveze između Opštine Topola i korisnika stipendije biće regulisani Ugovorom o stipendiranju koji u ime Opštine Topola potpisuje Predsednik opštine Topola.