/  Stipendije

Konkurs za dodelu studentskih stipendija Mnistarstva odbrane 2019/20

Rok za prijavu:
Dana za prijavu:
31. 10. 2019
9

Trajanje:
na upit 
Zemlja:
Srbija
Jezik:
Srpski
Prijava na:
na upit
Nivo studija:
Osnovne studije
Vrsta/tip:
za studiranje
Website:
Oblast studija:
Pravo, Građevinarstvo, Filozofija

Ministarstvo odbrane, Sektor za ljudske resurse raspisuje: Konkurs za dodelu studentskih stipendija za školsku 2019/2020. godinu.

 

Naziv organizacione jedinice Ministarstva odbrane koja je iskazala potrebe za stipendiranjem:

Univerzitet odbrane:

 • 1 student četvrte godine Filozofskog fakulteta (grupa za pedagogiju);
 • 1 student četvrte godine Pravnog fakulteta i
 • 1 student četvrte godine Građevinskog fakulteta (studijski program građevinarstvo).

 

Studenti će po završetku studija biti primljeni u radni odnos u mestu službovanja Beograd, u svojstvu civilnih lica.

Sektor za materijalne resurse: 25 studenata studija drugog stepena.

 

Studenti će po završetku studija biti primljeni u radni odnos u mestu službovanja Beograd, u svojstvu civilnih lica.

 

Uslovi za dodelu studentskih stipendija

Pravo na studentsku stipendiju imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu najmanje 8,00 (osam) i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Stipendija se dodeljuje studentu pod uslovom da prihvati da stupi u službu u Vojsku Srbije i ostane u službi najmanje dvostruko vreme trajanja školovanja ili stipendiranja.

Pored opštih uslova, lica moraju da ispunjavaju i posebne uslove:

 • da su zdravstveno sposobna za službu u Vojsci Srbije;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivana za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera;
 • da su upisala studije koje odgovaraju navedenim stručnim obrazovnim profilima.


Za stipendiranje lica iz građanstva radi prijema na Univerzitet odbrane na rednom broju 1.:

 • da je student četvrte godine Filozofskog fakulteta (grupa za pedagogiju);


Za stipendiranje lica iz građanstva radi prijema u Univerzitet odbrane na rednom broju 2.:

 • da je student četvrte godine Pravnog fakulteta;


Za stipendiranje lica iz građanstva radi prijema u Univerzitet odbrane na rednom broju 3.:

 • da je student četvrte godine Građevinskog fakulteta studijski program građevinarstvo;

 

Potrebna dokumentacija

Student prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta:

 • Prijavu (Obrazac)
 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
 • Uverenje o upisanim studijama drugog stepena, za studente master akademskih studija;
 • Uverenje o diplomiranju na osnovnim akademskim studijama (overena fotokopija), za studente master akademskih studija;
 • Potvrdu da je upisan u četvrtu godinu osnovnih akademskih studija, za studente osnovnih akademskih studija;
 • Potvrdu o ostvarenom uspehu sa prethodnih godina studija;
 • štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa);
 • Uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • Uverenje nadležnog organa MUP da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora od najmanje šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera (ne starije od šest meseci) ;
 • Potvrdu odgovarajuće visokoškolske ustanove da ne ostvaruje pravo na studentski kredit ili stipendiju po drugom osnovu.

 

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

 

Rok za prijavljivanje na konkurs je do 31. oktobra 2019. godine.

Obrazac prijave za konkurs može se preuzeti na sajtu Ministarstva odbrane na adresi: www.mod.gov.rs, u rubrici „Konkursi, oglasi, javne nabavke”.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu: Sektor za ljudske resurse Ministarstva odbrane, Beograd, Nemanjina br. 15 sa naznakom „Prijava za Konkurs za dodelu stipendija studentima visokoškolskih ustanova”.

Neblagovremenom prijavom smatra se prijava koja je predata nakon isteka roka za prijavljivanje i iste se neće razmatrati.

Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u konkursu i koja će se odbaciti kao neispravna.

Odluku o dodeli studentske stipendije za tekuću školsku godinu donosi ministar odbrane na osnovu konačne rang-liste.

 

 Sajt NajStudent.com koristi Cookie-je (kolačiće) da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazao personalizovan sadržaj i reklame, i omogućio druge funkcionalnosti koje sajt ne bi mogao da obezebdi bez cookie-ja (kolačića). Daljim korišćenjem sajta prihvatate Cookie-je (kolačiće). Saznajte više o Cookie-ju (kolačićima) ovde.