Rok za prijavu na ovu stipendiju je istekao.
Ovde možete pogledati pregled trenutno aktuelnih stipendija.

Naj Student - više od studiranja

  /  Stipendije

Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata Univerziteta u Kragujevcu na Aristotelovom Univerzitetu u Solunu (Grčka)


Trajanje:
1  semestar
Zemlja:
Grčka
Jezik:
Engleski
Prijava na:
Nivo studija:
Osnovne studije, Master studije, Doktorske studije
Vrsta/tip:
za studiranje
Website:

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Aristotelovim univerzitetom u Solunu studenti svih nivoa akademskih studija svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnost. 

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
  2. CV (preporuka: koristiti Europass model)
  3. Lista položenih ispita (na srpskom i prevod na engleski jezik)
  4. Kopija diplome osnovnih/master studija (i prevod na engleski)
  5. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2 nivo) (jezička potvrda)
  6. Predlog ugovora o učenju (Learning Agreement - molimo preuzmite formu)

U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

Bitne informacije o studijskim programima na Aristotelovom univerzitetu u Solunu možete videti ovde  i ovde.

Listu Erazmus+ koordinatora na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, možete videti ovde.

 

Napomene:

1. Realizacija mobilnosti je predviđena za zimski semestar 2017/18. akademske godine i studenti se mogu prijaviti za razmenu u trajanju od 1 semestra, odnosno 6 meseci.

2. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene, u ukupnom zbiru od 30 ESPB-a. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena.

3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Aristotelovom Univerzitetu u Solunu.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Aristotelovog univerziteta u Solunu.

Lista potrebne dokumentaciju u procesu online prijave u sistemu Aristotelovog Univerziteta u Solunu dostupna je ovde.

4. Aristotelov univerzitet u Solunu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa preostalim brojem stipendija namenjenih partnerskim univerzitetima iz Srbije.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 180 evra)

Prijava:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

 

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

Rok za dostavljanje prijave: 10. februar 2017. godine

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425