Rok za prijavu na ovu stipendiju je istekao.
Ovde možete pogledati pregled trenutno aktuelnih stipendija.

Naj Student - više od studiranja

  /  Stipendije

Stipendirana mobilnost studenata u Nišu na Malardalen univerzitetu (Švedska)


Trajanje:
1  semestar
Zemlja:
Švedska
Jezik:
Engleski
Prijava na:
Nivo studija:
Osnovne studije, Master studije
Vrsta/tip:
za studijske boravke
Website:
Oblast studija:
Informacione tehnologije

Erasmus+ u saradnji sa Univerzitetom u Nišu objavio je konkurs za stipendiranje studenata na Malardalen univerzitetu (Švedska).

 

http://www.mdh.se/?l=en_UK

 

Trajanje konkursa do 20. oktobra 2017.!

 

Ko se može prijaviti na konkurs?

  • Studenti 3. i 4.* godine osnovnih studija Elektronskog fakulteta (Računarstvo i informatika)
  • Studenti 2. i 3.* godine osnovnih studija i studenti master studija Prirodno-matematičkog fakulteta (Departman za računarske nauke)

* Malardalen Univerzitet izuzetno u ovom slučaju dozvoljava uslovno prijavljivanje studenata završne godine osnovnih studija za mobilnost na nivou master studija. Prijave ovih studenata biće validne pod uslovom da naknadno (odmah nakon upisa krajem oktobra ili početkom novembra 2017. godine) dostave potvrde da su upisali master studije.

 

Početak studijskog boravka: letnji semestar 2017/2018 školske godine.

 

Trajanje boravka na Malardalen univerzitetu: 5-6 meseci

 

Programe na engleskom jeziku za osnovne studije možete naći ovde: http://mdh.se/utbildning/kurser

 

Iznos mesečne stipendije za životne troškove za studente je 850 evra, a korisniku sleduje i jednokratna nadoknada putnih troškova (Iznos stipendije je određen programom Erasmus+ kada studenti iz partnerske zemlje kao što je Republika Srbija putuju u prvu grupaciju programskih zemalja, gde se nalazi Švedska).

 

Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erasmus+.

 

Obavezna dokumentacija za prijavu kandidata - studenti:

  • Motivaciono pismo na engleskom jeziku, potpisano (1 stranica)
  • Biografija studenta na engleskom jeziku Preporuka: koristiti Europass model
  • Prepis ocena (Transcript of Records) sa fakulteta preveden na engleski jezik od zvaničnog sudskog prevodioca
  • Dokaz o znanju engleskog jezika
  • Kopija pasoša (skenirana)
  • Ugovor o učenju (u prilogu)
  • Pismo preporuke od univerzitetskog profesora na engleskom jeziku (opciono).

Molimo vas da prijave dostavite putem E-mail-a na obe adrese u PDF formatu:

sa napomenom Prijava za Erasmus+ ICM boravak na Malardalen univerzitetu. 

 

Rok: 20. oktobar 2017. godine do 15:00 časova

 

Nakon završetka konkursa, prijave kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane Kancelarije za međunarodnu saradnju i Institucionalnog koordinatora za Erasmus+ Univerziteta u Nišu biće dostavljene Malardalen univerzitetu kao nominacije za studijski boravak. Malardalen univerzitet vrši konačan izbor kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Nišu.