Rok za prijavu na ovu stipendiju je istekao.
Ovde možete pogledati pregled trenutno aktuelnih stipendija.
  /  Stipendije

Stipendirana mobilnost studenata Univerziteta u Nišu na Univerzitetu Artoa


Trajanje:
1  semestar
Zemlja:
Francuska
Jezik:
Francuski
Prijava na:
Nivo studija:
Osnovne studije, Master studije
Vrsta/tip:
za studiranje
Website:
Oblast studija:
Književnost

Univerzitet u Nišu, u okviru programa mobilnosti Erazmus+, objavljuje Konkurs za stipendiranje mobilnosti studenata na Univerzitetu Artoa (Francuska).

 

  Na Konkurs se mogu prijaviti kandidati koji će akademske 2019/2020. god. biti studenti osnovnih ili master akademskih studija:

  •  na Departmanu za francuski jezik i književnost Filozofskog fakulteta,
  •  na filološkim departmanima Filozofskog fakulteta, koji uče/govore francuski jezik.

Trajanje studijskog boravka: 4 meseca za studente francuskog jezika i književnosti i 5 meseci za studente sa ostalih filoloških departmana.

 

Realizacija studijskog boravka: jesenji semestar akademske 2019/2020. godine (septembar– decembar 2019. i septembar 2019–januar 2020).

 

Iznos mesečne stipendije je 850 evra a korisniku sleduje jednokratna nadoknada putnih troškova u iznosu od 275 evra (Iznos stipendije je određen programom ERASMUS+ kada studenti iz partnerske zemlje kao što je Republika Srbija putuju u prvu grupaciju programskih zemalja, gde se nalazi Francuska).

 

Dokumentacija za prijavu kandidata:

  • prijavni formular koji se nalazi u prilogu (Formulaire de candidature Erasmus MIC 2018-2019), popunjen elektronski, odštampan, potpisan od strane studenta i odgovornog lica na Univerzitetu u Nišu, pečatiran;
  • Uverenje o položenim ispitima tokom studija, kao i kopije diplome ukoliko je kandidat prethodno završio neku drugu studijsku grupu; uz Uverenje i kopije diplome, predati i zvanični prevod dokumenta na francuskom ili engleskom jeziku;
  • Biografija studenta (CV) na francuskom ili engleskom jeziku (preporuka: koristiti Europass model);
  • Motivaciono pismo na francuskom ili engleskom jeziku, potpisano (1 stranica);
  • Uverenje o znanju francuskog jezika (najniži očekivani nivo je B2) za sve kandidate, kao i Uverenje o znanju engleskog jezika samo za one koji će nastavu pratiti na engleskom jeziku;
  • potvrda da je kandidat student Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu (npr. kopija indeksa); • potvrda o stipendiji ukoliko je kandidat stipendista Ministarstva Republike Srbije ili Univerziteta u Nišu, kao i prevod takvog dokumenta na francuski ili engleski jezik;
  • kopija pasoša. Spisak ove dokumentacije nalazi se u dokumentu Université d’Artois, Université de Niš – Guide du candidat MIC, 2018/2019 (str. 3), kao i u dokumentu na francuskom i engleskom jeziku Formulaire de candidature Erasmus MIC 2018/2019 (str. 4)

 

Sve informacije o Ugovoru o mobilnosti,Ugovoru o učenju, o svim ostalim dokumentima neophodnim u narednoj fazi prijavljivanja, ali i o kompletnoj proceduri i organizaciji ove studentske mobilnosti na Univerzitetu Artoa nalaze se u dokumentu Université d’Artois, Université de Niš – Guide du candidat MIC, 2018/2019.

 

Prijava na Konkurs: navedenu konkursnu dokumentaciju dostaviti lično nastavnicima na Departmanu za francuski jezik i književnost: prof. dr Seleni Stanković, doc. dr Ivanu Jovanoviću i doc. dr Nerminu Vučelju.

 

Istu dokumentaciju u elektronskoj verziji dostaviti Kancelariji za međunarodnu saradnju Univerziteta u Nišu i Kancelariji za međunarodnu saradnju na Filozofskom fakultetu putem imejla na sledeće adrese:

 

Rok za prijavu kandidata: 1. mart 2019. godine.

 

Nakon završetka Konkursa, prijave kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane institucionalnih koordinatora Erasmus+ Programa na Univerzitetu u Nišu biće dostavljene Univerzitetu Artoa kao predlozi za stipendiranje studijskog boravka.

 

Univerzitet Artoa odlučuje o konačnom odabiru kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Nišu.