Rok za prijavu na ovu stipendiju je istekao.
Ovde možete pogledati pregled trenutno aktuelnih stipendija.

Naj Student - više od studiranja

  /  Stipendije

Stipendirana mobilnost studenata UNS na Univerzitetu „Karoli Gašpar“ u Budimpešti, Mađarska


Trajanje:
1  semestar
Zemlja:
Mađarska
Jezik:
Engleski
Prijava na:
Nivo studija:
Osnovne studije
Vrsta/tip:
za studiranje
Website:
Oblast studija:
Filologija

Univerzitet u Novom Sadu, u okviru programa mobilnosti Erasmus+, objavljuje Konkurs za stipendiranje mobilnosti studenata na Univerzitetu „Karoli Gašpar“ u Budimpešti, Mađarska.

 

Konkurs je otvoren za studente Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na osnovim studijama iz oblasti: 0232 – Literature and Linguistics – English Studies.

 

Trajanje konkursa: do 24. aprila 2017. 

 

Dokumentacija za prijavu kandidata se predaje na srpskom jeziku osim ako nije drugačije naznačeno * :

  • Prijavni formular za Erazmus+ (preuzeti model dokumenta) – formular popunjavati na engleskom jeziku;
  • Kopija prve stranice pasoša – skeniran dokument;
  • Motivaciono pismo (1 stranica) – na engleskom jeziku;
  • Biografija kandidata (uključuje adresu, kontakt telefon, imejl i fotografiju) na engleskom jeziku. Preporučljivo je koristiti Europass model;
  • Uverenje o položenim ispitima;
  • Pismo preporuke od profesora;
  • Predlog ugovora o učenju (spisak predmeta koje kandidat namerava da pohađa u periodu mobilnosti, a koji će kasnije, ukoliko je kandidat odabran, postati zvaničan ugovor o učenju Erasmus+ Learning Agreement – preuzeti model dokumenta, popuniti polja Before the mobility. Dokument se potpisuje tek nakon što je mobilnost odobrena.);
  • Dokaz o poznavanju engleskog jezika na nivou B2 u skladu sa evropskim referentnim okvirom;

 

Prijave se dostavljaju na mejl: erasmus@ff.uns.ac.rs sa naslovom Prijava za Erazmus+ (Budimpešta) - student. Propratnu dokumentaciju slati u vidu priloga, a ne u tekstu mejla.

 

Nakon završetka konkursa, prijave kandidata koje prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane Erasmus+ koordinatora na Filozofskom fakultetu, biće dostavljene partnerskom univerzitetu kao nominacije za stipendiranu mobilnost. Moguće je da će kandidati biti pozvani na kratak intervju nakon završetka konkursa. Partnerski univerzitet odlučuje o konačnom odabiru kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Novom Sadu.

 

Trajanje mobilnosti: zimski semestar u akademskoj 2017/2018. godini.

 

Stipendija obuhvata putne troškove i mesečnu nadoknadu za smeštaj i ostale troškove života u skladu sa propisima Evropske komisije. Stipendiju isplaćuje partnerski univerzitet. Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+.

 

Stranica Univerziteta u Budimpešti: http://www.kre.hu/english/

 

Erazmus kod: HU BUDAPES10

 

Kontakt mejl za pitanja u vezi sa konkursom: erasmus@ff.uns.ac.rs

 

Za akademska pitanja i savete, kandidati se mogu obratiti Erazmus+ koordinatorima na nivou fakulteta. Kontakt na Univerzitetu u Budimpešti: erasmus@kre.hu