Rok za prijavu na ovu stipendiju je istekao.
Ovde možete pogledati pregled trenutno aktuelnih stipendija.
  /  Stipendije

Stipendirana mobilnost studenata UNS na Univerzitetu "LaSalle", Francuska


Trajanje:
1  semestar
Zemlja:
Francuska
Jezik:
Engleski
Prijava na:
Nivo studija:
Osnovne studije, Master studije, Doktorske studije
Vrsta/tip:
za studiranje
Website:
Oblast studija:
Poljoprivreda

Univerzitet u Novom Sadu u saradnji sa Erazmus+ je objavio poziv za stipendiranu mobilnost studenata  na Univerzitetu "LaSalle", Francuska.

 

Studijski programi na engleskom jeziku ovde.


Konkurs je otvoren za studente Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama

  • Oblast: 081 – Poljoprivreda

 

Trajanje konkursa: 10. 04. - 06.05. 2019. godine

 

Dokumentacija za prijavu kandidata (obavezna)

  • Prijavni Erasmus+ formular za studente
  • Kopija prve stranice pasoša
  • Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1 stranica)
  • Biografija studenta na engleskom jeziku (preporučljivo je koristiti Europass CV model)
  • Prepis ocena na srpskom jeziku, uz prevod na engleski
  • Kopija diplome/diploma ukoliko ih kandidat poseduje
  • Dokaz o znanju stranog jezika: engleski jezik , nivo B2 (francuski jezik je opcioni)
  • Predlog ugovora o učenju (spisak predmeta koje kandidat namerava da pohađa u periodu mobilnosti, a koji će kasnije, ukoliko je kandidat odabran, postati zvaničan Erasmus+ Learning Agreement)
  • Pismo preporuke na engleskom jeziku od univerzitetskog profesora sa UNS-a.

 

Svi obrasci postavljeni su na sajtu UNS-a ovde.

 

Prijave se dostavljaju na: dkrajinovic@polj.uns.ac.rs sa napomenom Prijava za Erasmus+ mobilnost na Univerzitet „LaSalle“, Francuska.


Rok: 06. maj 2019. godine do 15.00 časova


Nakon završetka konkursa, aplikacije kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane institucionalnih Erasmus+ koordinatora UNS-a, biće dostavljene partnerskoj instituciji kao nominacije za stipendiranu mobilnost. koji odlučuju o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Novom Sadu.


Trajanje mobilnosti: 5-10 meseci


Period realizacije: zimski semestar školske godina 2019/2020. godine


Iznos stipendije: 850 EUR mesečno plus troškovi putovanja 275 EUR po osobi


Napomena: Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+.