/  Stipendije

Stipendirana mobilnost studenata UNS na Univerzitetu "Sofija Antipoli" u Nici, Francuska

Postavljeno: 06.11.2019.


LOKACIJA:
Francuska
JEZIK:
Engleski
NIVO STUDIJA:
Master studije, Doktorske studije
OBLAST STUDIJA:
Ekonomija, bankarstvo i finansije, Pravo,…
ROK ZA PRIJAVU:
26. 11. 2019.

Univerzitet u Novom Sadu u saradnji sa Erazmus+ je objavio poziv za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu "Sofija Antipoli" u Nici, Francuska. 

 

Konkurs je otvoren za studente Univerziteta u Novom Sadu na nivou master i doktorskih studija, iz širih oblasti:

 • Economics
 • Engineering
 • Social sciences and languages


Oblasti u okviru kojih kandidati takođe mogu da podnesu prijavu su:

 • Main research laboratories. (ovde)
 • Law, Political Sciences, Economics and Management Sciences. (ovde)
 • Fundamental and Applied Sciences. (ovde)
 • Life and health sciences. (ovde)
 • Sciences and Technologies of Information and Communication (ovde)
 • Societies, Humanities, Arts and Letters. (ovde)


Realizacija mobilnosti: u letnjem semestru 2019/2020. u trajanju od 3 meseca (najkasnije do 31. jula 2020. godine)


Trajanje konkursa: 6. novembra - 26. novembra 2019. godine

 

Dokumentacija za prijavu kandidata:

 • Prijavni Erazmus+ formular za studente
 • Kopija prve stranice pasoša
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1 stranica)
 • Biografija studenta na engleskom jeziku (preporučljivo je koristiti Europass model)
 • Prepis ocena na srpskom jeziku, uz prevod na engleski
 • Dokaz o znanju stranog jezika – engleskog (i po potrebi studijskog programa - francuskog jezika)
 • Predlog ugovora o učenju (spisak predmeta koje kandidat namerava da pohađa u periodu mobilnosti), odnosno Erasmus+ Learning Agreement). Napomena: kandidati sa Fakulteta tehničkih nauka koriste podlogu za akademsko priznavanje perioda mobilnosti (preuzmi podlogu)
 • Pismo preporuke na engleskom jeziku od univerzitetskog profesora sa UNS-a
 • Kopija prethodno stečenih diploma i dokaz o upisanim master/doktorskim studijama (uz prevod)
 • Preporučuje se uspostavljen kontakt sa potencijalnim supervizorom kod mobilnosti na nivou doktorskih studija (ukoliko kandidat ne uspe da uspostavi kontakt u fazi prijave partnerski univerzitet će u fazi selekcije pokušati da nađe adekvatnog supervizora)

 

Prijave se dostavljaju putem mejla: outgoing.erasmus@uns.ac.rs sa napomenom Prijava za Erazmus+ mobilnost studenata na Univerzitetu Sofija Antipoli u Nici.


Nakon završetka konkursa, aplikacije kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane institucionalnih Erazmus+ koordinatora na UNS-u, biće dostavljene Univerzitetu Sofija Antipoli u Nici, kao nominacije za stipendiranu mobilnost.


Univerzitet Sofija Antipoli u Nici odlučuje o finalnoj selekciji nominovanih kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Novom Sadu.


Erazmus+ stipendija za studente UNS-a u Francuskoj: 850 evra mesečno, plus troškovi puta u definisanom iznosu.


Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+.


Podrška:

 

Konkuriši na praksu