Rok za prijavu na ovu stipendiju je istekao.
Ovde možete pogledati pregled trenutno aktuelnih stipendija.

Naj Student - više od studiranja

  /  Stipendije

Stipendirana mobilnost studenata UNS na Univerzitetu u Alikanteu, Španija


Trajanje:
1  semestar
Zemlja:
Španija
Jezici:
Engleski, Španski
Prijava na:
Nivo studija:
Osnovne studije
Vrsta/tip:
za studiranje
Website:
Oblast studija:
Filologija, Književnost

Univerzitet u Novom Sadu u saradnji sa Erasmus+ objavio je prvi poziv za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Alikanteu, Španija.

 

Konkurs je otvoren za studente osnovnih studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu iz oblasti:

  • 0230 – Languages - jezik i književnost

 

Trajanje konkursa: 6 - 11. decembar 2017.

 

Dokumentacija za prijavu kandidata se predaje na srpskom jeziku osim ako nije drugačije naznačeno*:

  • Prijavni formular za Erazmus+ (preuzeti model dokumenta) – formular popunjavati na engleskom jeziku;
  • Kopija prve stranice pasoša – skeniran dokument;
  • Motivaciono pismo (1 stranica) – na engleskom jeziku;
  • Biografija kandidata (uključuje adresu, kontakt telefon, imejl i fotografiju) na engleskom jeziku. Preporučljivo je koristiti Europass model;
  • Uverenje o položenim ispitima;
  • Pismo preporuke od profesora;
  • Predlog ugovora o učenju (spisak predmeta koje kandidat namerava da pohađa u periodu mobilnosti, a koji će kasnije, ukoliko je kandidat odabran, postati zvaničan ugovor o učenju Erasmus+ Learning Agreement – preuzeti model dokumenta, popuniti polja Before the mobility. Dokument se potpisuje tek nakon što je mobilnost odobrena.);
  • Dokaz o poznavanju španskog (nivo B1) ili engleskog jezika (nivo B2) u skladu sa evropskim referentnim okvirom.

 

Prijave se dostavljaju na mejl: erasmus@ff.uns.ac.rs sa naslovom Prijava za Erazmus+ (Alikante) - student. Propratnu dokumentaciju slati u vidu priloga, a ne u tekstu mejla.

 

Nakon završetka konkursa, prijave kandidata koje prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane Erazmus+ koordinatora na Filozofskom fakultetu, biće dostavljene Univerzitetu u Alikanteu kao nominacije za stipendiranu mobilnost. Univerzitet u Alikanteu odlučuje o konačnom odabiru kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Novom Sadu.

 

Trajanje mobilnosti: letnji semestar u akademskoj 2017/2018. godini

 

Stipendija obuhvata putne troškove i mesečnu nadoknadu za smeštaj i ostale troškove života u skladu sa propisima Evropske komisije. Stipendiju isplaćuje partnerski univerzitet. Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+. (Napominjemo da je moguće da stipendija kasni 1-2 meseca, te da je neophodno da kandidat ima dovoljno sopstvenih sredstava da pokrije troškove života za taj period.)

 

Stranica Univerziteta u Alikanteu: http://web.ua.es/en/mobility.html

 

Erazmus kod Univerziteta u Alikanteu: E ALICANT01

 

Kontakt mejl za pitanja u vezi sa konkursom: erasmus@ff.uns.ac.rs

 

Za akademska pitanja i savete, kandidati se mogu obratiti Erazmus+ koordinatorima na nivou fakulteta. Kontakt Univerziteta u Alikanteu: s.international@ua.es