Rok za prijavu na ovu stipendiju je istekao.
Ovde možete pogledati pregled trenutno aktuelnih stipendija.
  /  Stipendije

Stipendirana mobilnost studenata UNS na Univerzitetu u Alkali, Španija


Trajanje:
1  semestar
Zemlja:
Španija
Jezici:
Engleski, Španski
Prijava na:
Nivo studija:
Osnovne studije, Master studije, Doktorske studije
Vrsta/tip:
za studiranje
Website:
Oblast studija:
Hemija, Informacione tehnologije, Arhitektura, Inženjerstvo

Univerzitet u Novom Sadu u saradnji sa Erazmus+ je objavio poziv za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Alkali, Španija.

 

Konkurs je otvoren za studente na nivou osnovnih, masterskih i doktorskih studija Fakulteta tehničkih nauka

 • 0710 – Engineering
 • 0610 – Computer Science
 • 0732 - Civil Engineering
 • 0731 – Architecture
 • 0532 – Envirnomental Sciences
 •  Prirodno-matematičkog fakulteta
 • 1015 – Tourism
 • 0531 - Chemistry
 • 0532 – Envirnomental Sciences
 • 061 – ICTs
 • 0531 – Chemistry
 • 0532 – Earth Sciences

 

Uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje fakultetskih Erazmus+ koordinatora, na konkurs se mogu prijaviti i studenti:

 • Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, oblast 061 – ICTs, 0710 - Engineering
 • Građevinskog fakulteta u Subotici, oblast 0732 - Civil Engineering
 • Tehnološkog fakulteta, oblast 0710 – Engineering

 

Svaki kandidat je u obavezi da proveri, uvidom u akademsku ponudu Univerziteta u Alkali u navedenim oblastima, da li postoji dovoljna akademska kompatibilnost za izradu ugovora o učenju.


Broj stipendija: do 8 stipendija


Trajanje konkursa: 12. april – 15. maj 2019. godine


Realizacija mobilnosti: u zimskom i letnjem semestru 2019/2020. godine


Trajanje stipendije: na raspolaganju su stipendije od 5 meseci

 

Dokumentacija za prijavu kandidata:

 • Prijavni Erazmus+ formular za studente
 • Kopija prve stranice pasoša
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1 stranica)
 • Biografija studenta na engleskom jeziku (preporučljivo je koristiti Europass model)
 • Prepis ocena na srpskom jeziku, uz prevod na engleski kod sudskog tumača
 • Kopija diplome/diploma ukoliko ih kandidat poseduje
 • Dokaz o znanju stranog jezika: engleski jezik je obavezan; očekivani nivo je najmanje B2; kandidat treba da dostavi i dokaz o znanju španskog jezika (znanje španskog jezika je važan uslov za studente master i doktorskih studija – videti komentar), ukoliko će pohađati studijski program koji se na tom jeziku odvija (obaveza kandidata je da se upozna sa time na kom jeziku se odvija nastava)
 • Predlog ugovora o učenju (spisak predmeta koje kandidat namerava da pohađa u periodu mobilnosti), odnosno Erasmus+ Learning Agreement). Napomena: kandidati sa Fakulteta tehničkih nauka koriste podlogu za akademsko priznavanje perioda mobilnosti (preuzmi podlogu)
 • Pismo preporuke na engleskom jeziku od univerzitetskog profesora sa UNS-a
 • Za studente master i doktorskih studija, potrebno je dostaviti kopiju prethodno stečenih diploma i dokaz o upisanim master/doktorskim studijama (uz prevod)

 

Comment from the partner: Regarding the language, if UNS students choose courses of our Masters (most of them taught in Spanish), then they should have a minimum level B1 in Spanish language. If they are going to choose only courses taught in English (most of them in BA level), then the Spanish language is not essential, and they would have a minimum level B1 in English language.You can find our offer of courses taught in English and in Spanish in our website.

Napomena: Studenti doktorskih studija, već u fazi prijavljivanja, treba da ostvare kontakt sa potencijalnim mentorom na Univerzitetu u Alkali i da to prikažu u dokumentaciji.


Prijave se dostavljaju putem mejla: outgoing.erasmus@uns.ac.rs sa napomenom Prijava za Erazmus+ mobilnost na Univerzitetu u Alkali.


Rok: sreda, 15. maj 2019. godine


Nakon završetka konkursa, aplikacije kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane institucionalnih Erazmus+ koordinatora na UNS-u, biće dostavljene Univerzitetu u Alkali kao nominacije za stipendiranu mobilnost. Univerzitet u Alkali odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija
namenjenih Univerzitetu u Novom Sadu, kvalitetu prijava i akademskim poklapanjem.


Erazmus+ stipendija za studente UNS-a u Španiji: 850 evra mesečno, plus troškovi puta.


Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+.


Erazmus kod partnera: E ALCAL-H01

 

Podrška:

 • Kancelarija za međunarodnu saradnju UNS-a: outgoing.erasmus@uns.ac.rs
 • Erazmus+ koordinatori na nivou fakulteta: ovde
 • Katalog kurseva na Univerzitetu u Alkali: ovde
 • Kontakt na Univerzitetu u Alkali za dodatna pitanja: ka107@uah.es