Rok za prijavu na ovu stipendiju je istekao.
Ovde možete pogledati pregled trenutno aktuelnih stipendija.
  /  Stipendije

Stipendiranje studenata Univerziteta u Nišu na Međunarodnom univerzitetu za psihoanalizu - IPU u Berlinu (Nemačka)


Trajanje:
1  semestar
Zemlja:
Nemačka
Jezici:
Engleski, Nemački
Prijava na:
Nivo studija:
Osnovne studije, Master studije, Doktorske studije
Vrsta/tip:
za studiranje
Website:
Oblast studija:
Psihologija

Univerzitet u Nišu u okviru programa mobilnosti Erasmus+, objavljuje konkurs za stipendiranje studenata na Međunarodnom univerzitetu za psihoanalizu - IPU u Berlinu (Nemačka).

 

Trajanje konkursa do 5. novembra 2018.

 

Ko se može prijaviti na konkurs?

  • Studenti svih nivoa studija Filozofskog fakulteta na Departmanu za psihologiju

*Studenti prve godine osnovnih studija nemaju pravo da se prijavljuju na ovaj konkurs OBAVEZNO proučiti Uslove za prijavljivanje na konkurse za mobilnost studenata dostupne na sajtu Univerziteta (https://www.ni.ac.rs/saradnja/uslovi‐za‐prijavljivanje‐na‐konkurse)

 

Početak studijskog boravka: letnji semestar 2018/2019

 

Iznos mesečne stipendije za životne troškove je 800 evra, a korisniku sleduje i jednokratna nadoknada putnih troškova (iznos stipendije je određen programom Erasmus+ kada studenti iz partnerske zemlje kao što je Republika Srbija putuju u drugu grupaciju programskih zemalja, gde se nalazi Nemačka).

 

Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erasmus+.

 

Obavezna dokumentacija za prijavu kandidata:

  • Motivaciono pismo na engleskom ili nemačkom jeziku, potpisano (1 stranica)
  • Biografija studenta na nemačkom ili engleskom jeziku - Preporuka: koristiti Europass model
  • Prepis ocena (Transcript of Records) sa fakulteta preveden na nemački ili engleski jezik
  • Potvrda o trenutnom statusu na fakultetu (ovaj dokument nije potreban ako je informacija o trenutnom statusu navedena u prepisu ocena)
  • Dokaz o znanju jezika (za studente osnovnih studija potvrda o znanju nemačkog jezika, a za studente master i doktorskih studija potvrda o znanju nemačkog ili engleskog jezika)
  • Kopija pasoša (samo 1. strana sa slikom)
  • Predlog ugovora o učenju (u prilogu). Kurseve upisane u Ugovor o učenju usaglasiti sa fakultetom. Samo usaglašene ugovore dostaviti uz konkursnu dokumentaciju. IPU će studentima koji budu prihvaćeni dostaviti nove formulare za Ugovor o učenju koje će studenti naknadno dati na potpis i overu na Filozofskom fakultetu.

 

Molimo vas da prijave sa dokumentacijom u PDF formatu dostavite putem E-mail-a na ove adrese:

sa napomenom Prijava za Erasmus+ ICM boravak na IPU u Berlinu.

 

Osim toga, molimo kandidate da kompletne prijave dostave i Kancelariji za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta u Nišu, koleginici Ireni Veljković (irena.veljkovic@filfak.ni.ac.rs), radi postavljanja na monitoring platformu za praćenje programa mobilnosti Univerziteta u Nišu. Prijave koje nisu postavljene na platformu NEĆE BITI RAZMATRANE!

 

Rok: 05. novembar 2018. godine do 15:00 časova

 

Nakon završetka konkursa, prijave kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane Kancelarije za međunarodnu saradnju, Institucionalnog koordinatora Univerziteta u Nišu i prodekana Filozofskog fakulteta biće dostavljene Međunarodnom Univerzitetu za Psihoanalizu u Berlinu kao nominacije za studijski boravak. Univerzitet u Berlinu vrši konačan izbor kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Nišu.